Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 249 bloog闚 | losowy blog | inne blogi | zaloguj si | za堯 bloga
Kana ATOM Kana RSS
Kategorie

Adam S這mka: Wszystko wskazuje na zamach w Smole雟ku !

pi徠ek, 06 kwietnia 2012 14:12
Skocz do komentarzy


KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGΒJ

Obóz Patriotyczny

Przewodnicz帷y

 Warszawa, 6 kwietnia 2012 r.

O鈍iadczenie
w sprawie katastrofy prezydenckiego TU 154 M

WSZYSTKO WSKAZUJE NA  ZAMACH

 
Konfederacja Polski Niepodleg貫j - Obóz Patriotyczny po wnikliwej analizie materiaów i analiz zwi您anych z katastrof prezydenckiego TU 154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. wyra瘸 swoje przekonanie o udziale w niej osób trzecich, który przes康zi o 鄉ierci prezydentów Lecha Kaczy雟kiego i Ryszarda Kaczorowskiego oraz  towarzysz帷ych im przedstawicieli polskiej elity.Wszystko  wskazuje na to, 瞠 mieli鄉y w tym przypadku dowód wywo豉nia katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 r. w celu politycznym.


 
KPN-OP wskazuje, 瞠 teza o zamachu inspirowanym przez rosyjskie s逝瘺y znajduje szerokie uzasadnienie.Niezale積i eksperci wspó逍racuj帷y m.in. z NASA oraz wiod帷ymi uczelniami technicznymi na 鈍iecie wykluczyli mo磧iwo嗆 katastrofy po 軼i璚iu brzozy (Wies豉w Binienda - Uniwersytet w Akron, cz這nek Grupy Ekspertów do spraw Wypadków Lotniczych FAA i NASA, prof. Marek Czachor, dr Kazimierz Nowaczyk, dr in. Grzegorz Szuladzi雟ki) oraz podkre郵ili, 瞠 zniszczenia polskiego TU 154M o numerze 101 wskazuj na odkszta販enia wywo豉ne w efekcie eksplozji. Analogiczne katastrofy lotnicze samolotów TU 134 i TU 154 wskazuj, 瞠 upadek maszyny na zalesiony teren - bez eksplozji paliwa po zetkni璚iu z gruntem - nie wywo豉 nigdy 鄉ierci wszystkich pasa瞠rów i rozbicia samolotu w sposób zaprezentowany spo貫czno軼i mi璠zynarodowej.Polityka wschodnia Lecha Kaczy雟kiego w sposób wyra幡y by豉 przeciwstawna do interesów Federacji Rosyjskiej i w wielu elementach przypomina豉 prób realizacji koncepcji tzw. Mi璠zymorza. Polskie zaanga穎wanie we wspieranie aspiracji Gruzji i Ukrainy w d捫eniu do integracji z NATO powodowa這 dla imperialnej polityki Rosji powa積e problemy. Sytuacja geopolityczna i opinia mi璠zynarodowa w sposób wyra幡y kierowa豉 si na wsparcie dla Gruzji, a Rosja z trudem zabiega豉 o korzystne dla siebie uregulowanie kwestii Krymu (sprawa Floty Czarnomorskiej). To samo dotyczy這 planów poszerzenia NATO o Gruzj i Ukrain.妃ier polskich prezydentów, prezesa Banku Centralnego, dowództwa WP, szefa Instytutu Pami璚i Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, liderów stowarzysze katy雟kich  czy do鈍iadczonych parlamentarzystów by豉 w oczywistym interesie s逝瘺 specjalnych Rosji.

Równocze郾ie inspirowanie i kierowanie przez KGB ZSRR czy FSB FR wszelkich przest瘼czych dzia豉 z morderstwami politycznymi w陰cznie jest ogólnie znan metod walki o interesy Rosji stosowan na ca造m 鈍iecie.
 
Brak jasnego stanowiska w豉dz Polski w czasie dotychczasowej próby wyja郾ienia tej sprawy upatrujemy jasno w dalszym funkcjonowaniu w polskiej administracji rz康owej komunistycznych zbrodniarzy i ich agentów, którzy budowali swoje kariery na s逝瘸lczo軼i wobec PRL i ZSRR.St康 Konfederacja Polski Niepodleg貫j - Obóz Patriotyczny 膨da:1.Wyja郾ienia mo磧iwo軼i wp造wu przez agentur rosyjsk na 郵edztwo smole雟kie prowadzone przez Naczeln Prokuratur Wojskow RP i wp造wu na 郵edztwo „sprawdzonych towarzyszy”, jak np. porucznika S豉womira Gorzkiewicza - wyst瘼uj帷ego w pokazowych procesach politycznych PRL z oskar瞠niami przeciwko KPN o „prób zerwania jedno軼i sojuszniczej PRL z bratnim ZSRR” i k豉mstwa dotycz帷ego sprawstwa mordu w Katyniu. Ten sam prokurator w III RP ju jako pu趾ownik i wiceszef Naczelnej Prokuratury Wojskowej  odmówi skierowania sprawy agentury Józefa Oleksego do s康u („rozmowy” z W豉dimirem A貪anowem”) !Przypominamy, 瞠 Naczelna Prokuratura Wojskowa wykluczy豉 mo磧iwo嗆 zamachu, a jednocze郾ie postawi豉 zarzuty dyscyplinarne za rzekome pope軟ienie przest瘼stwa przez prokuratora Marka Pasionka, b. zast瘼c koordynatora Rz康u RP ds. s逝瘺 specjalnych.
Ten prokurator prowadzi wa積e 郵edztwa dotycz帷e m.in. s造nnej "郵御kiej o鄉iornicy"- Tadeusza Makulskiego, Profus-Management i Gliwickiego Banku Handlowego czy te oszustwa dokonanego przez Andrzeja Kun i Aleksandra 畝gla /organizatorzy spotka z agentem FR W豉dimirem A貪anowem/. Dociekliwy prokurator, który s逝sznie zwróci si o pomoc do USA w celu wykorzystania w 郵edztwie smole雟kim materiaów zgromadzonych przez Stany Zjednoczone w sprawie upadku polskiego samolotu rz康owego, zosta odsuni皻y. A sprawa katastrofy 郵imaczy si w Prokuraturze Wojskowej.
2. Wydania Rzeczypospolitej Polskiej wraku samolotu i powo豉nia mi璠zynarodowej komisji specjalistów z mechaniki, odkszta販e materia這wych oraz materiaów wybuchowych i in. w celu ustalenia czy upadek TU 154 M móg wywo豉 zniszczenia samolotu w sposób prezentowany przez MAK i Komisj Jerzego Millera.
3. Powo豉nia mi璠zynarodowej komisji 郵edczej do spraw  zbadania upadku prezydenckiego samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 r. i wydelegowania do niej przez RP osób zaufania publicznego ze strony ko軼ielnej, stowarzysze katy雟kich, np. mec. Piotra ㄆkasza Andrzejewskiego, Zbigniewa Romaszewskiego lub innych, którzy dzia豉li w opozycji demokratycznej, przeszli post瘼owanie lustracyjne i w czasach PRL ich dzia豉lno嗆 nie mia豉 zwi您ków z komunistycznymi s逝瘺ami specjalnymi.Reasumowuj帷: wszystko wskazuje na to, i do rozbicia prezydenckiego TU 154M dosz這 z udzia貫m osób trzecich. Czas powiedzie to jasno. Je郵i Rosja chce odeprze zarzut inspiracji katastrofy powinna bezzw這cznie wykaza brak udzia逝 FSB w zdarzeniu lub ujawni fakt spowodowania katastrofy przez terrorystów. W innym przypadku ta sprawa powinna stan望 na forum organizacji mi璠zynarodowych, w tym ONZ.秧damy równie  odtajnienia materiaów brytyjskich i rosyjskich dotycz帷ych katastrofy lotniczej Premiera Rz康u RP i Naczelnego Wodza gen. W豉dys豉wa Sikorskiego w Gibraltarze w czasie II wojny 鈍iatowej, do której dosz這 podczas ujawnienia „k豉mstwa katy雟kiego”  w wykonaniu Rosji Sowieckiej oraz pa雟tw zachodnich, chroni帷ych dobry wizerunek Stalina kosztem polskiego sojusznika.


Obecno嗆 geopolitycznego splotu obcych interesów, podobie雟two „wypadków” oraz 郵edztwa wobec „katastrofy Gibraltarskiej” z 1943 roku  do „katastrofy smole雟kiej” z 10 kwietnia 2010 r., jest wielce zastanawiaj帷e.Przewodnicz帷y KPN-OP
 (-) Adam S這mka

 

 

 

 

 

 

*************************


PETYCJASekretarz Generalny ONZ
Ban Ki-Moon

 

 

Konfederacja Polski Niepodleg貫j - Obóz Patriotyczny zwraca si z pro軸 o podj璚ie pod auspicjami ONZ niezale積ego dochodzenia w sprawie katastrofy polskiego samolotu rz康owego TU 154M o numerze 101 z 酥. Prezydentem RP Lechem Kaczy雟kim i towarzysz帷ymi mu osobami, do której dosz這 10 kwietnia 2010 r. na terytorium Federacji Rosyjskiej.奸edztwa prowadzone do tej pory w tej sprawie  przez organa prokuratorskie w Polsce oraz w Rosji nie s wiarygodne, gdy 郵edczy nie mog swobodnie bez politycznych nacisków dokonywa ustale dotycz帷ych ewentualnego zamachu terrorystycznego czy akcji s逝瘺 specjalnych Federacji Rosyjskiej - FSB (nast瘼czymi KGB) skierowanej przeciwko polskiej delegacji zmierzaj帷ej na obchody 70 rocznicy ludobójstwa dokonanego przez ZSRR na polskich oficerach w Katyniu w roku 1940.Pragniemy poinformowa Pana o powa積ych naukowych ustaleniach (Wies豉w Binienda - Uniwersytet w Akron, cz這nek Grupy Ekspertów do spraw Wypadków Lotniczych FAA i NASA, prof. Marek Czachor, dr Kazimierz Nowaczyk, dr in. Grzegorz Szuladzi雟ki) w sprawie udzia逝 osób trzecich w tej katastrofie. Zdaniem tej grupy naukowców tu przed l康owaniem prezydenckiego TU 154M dosz這 do dwóch wybuchów, co wskazuje na mo磧iwe pod這瞠 terrorystyczne b康 akcj FSB Federacji Rosyjskiej.Zauwa瘸my, 瞠 w czasie kadencji prezydenta L. Kaczy雟kiego nasz kraj mocno akcentowa wsparcie m.in. dla aspiracji Gruzji i Ukrainy do cz這nkostwa w NATO. Tragiczna 鄉ier elity politycznej RP w dniu 10 kwietnia 2010 r. spowodowa豉 równie os豉bienie tych d捫e, a to wydaje si by w jasno okre郵onym interesie Rosji.


St康 wnosimy o podj璚ie niezale積ego dochodzenia ONZ w tej sprawie.


Z powa瘸niem


Przewodnicz帷y KPN-OP
(-) Adam S這mka
Wi瞛ie polityczny PRL;
Pose na Sejm RP I, II i III kadencji
i przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w latach 1991-2001.
 

 

PODPISZ PETYCJ !


W za陰czeniu lista osób wspieraj帷ych petycj:
http://www.petycjeonline.com/do_sekretarza_generalnego_onz_ban_ki_-_moon


Warszawa, 6.04.2012 r.

 

***************

 

English version

 

PETITIONUN Secretary-General
Mr Ban Ki-MoonPolish Confederation of Independence - Patriotic Camp Party (KPN-OP) asks to undertake the UN independent inquiry into the crash of the Polish government plane TU 154M number 101 with the saint memory Polish President Lech Kaczynski and the accompanying persons on board which occurred in April 10th 2010 on the Russian Federation soil.


Investigations conducted so far in this case by the prosecution authorities in Poland and Russia are not reliable because investigators can not freely without political pressure make arrangements against a possible terrorist attack or action of the special services of the Russian Federation - FSB (following KGB) directed against the Polish delegation to have been flying to celebrate the 70th anniversary of the genocide perpetrated by the Soviet Union on Polish officers at Katyn in 1940.


We have to inform you about the major scientific findings (Wieslaw Binienda - University of Akron, a member of the Group of Experts for the FAA Aircraft Accident and NASA, prof. Marek Czachor, Dr. Kazimierz Nowaczyk, Ph.D.. Gregory Szuladzi雟ki) on the third-hand participation in the disaster. According to this group researchers there were two explosions just before the presidential TU 154M landing which points to a possible terrorist base or share of the Russian Federation FSB.


We note that during the term of President Lech Kaczynski  our country strongly emphasized support for Georgia and Ukraine's aspirations to NATO membership. The tragic death of the Polish political elite on April 10th 2010 resulted in the weakening of these aspirations and this seems to be clearly defined interests of Russia.


Therefore we are looking forward  to undertaking an independent UN investigation on the matter.Yours faithfully
President of KPN-OP
(-) Adam Slomka

Political prisoner of Polish People Republic;
Member of Parliament I, II and III term of office
and the Polish representant to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 1991-2001.
 

 

Warsaw, April 6th 2012Enclosed the list of people supporting the petition

SIGNATURE REQUIRED !


http://www.petycjeonline.com/do_sekretarza_generalnego_onz_ban_ki_-_moon

Podziel się
oceń
0
0


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy

Zapami皻aj Nick

Zapami皻aj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuj regulamin i zobowi您uj si do przestrzegania jego postanowie.

pi徠ek, 19 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  1 737 588  

Statystyki

Odwiedziny: 1737588
Galerie
  • liczba zdj耩: 154
Bloog istnieje od: 4176 dni

Notka ...

Adam S這mka
jest jednym z najmniej realnie znanych polskich polityk闚 鈔edniego pokolenia. Urodzi si w 1964 roku. Uko鎍zy Wy窺z Szko喚 Pedagogiczn w Cz瘰tochowie. By pos貫m na Sejm RP w latach 1991 - 2001.

By造 polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu (3 kadencje), by造 cz這nek Komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, by造 cz這nek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. 皋na Beata. Hobby: szachy, turystyka g鏎ska, komputery.

Obecnie Przewodnicz帷y KPN-Ob霩 Patriotyczny.

Subskrypcja

Wpisz sw鎩 adres e-mail aby otrzymywa info o nowym wpisie: