Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 656 bloog闚 | losowy blog | inne blogi | zaloguj si | za堯 bloga
Kana ATOM Kana RSS
Kategorie

Zdj璚ia w galeriach.


Restrukturyzacje przez likwidacje?

鈔oda, 23 stycznia 2013 10:08Problemy bud瞠towe i pa雟twowa forma w豉sno軼i s najcz窷ciej promowanym powodem dla rezygnacji przez liberaów ekonomicznych z utrzymywania w豉snej marki. W latach 90-tych XX wieku rz康 Jerzego Buzka promuj帷 program Unii Wolno軼i doprowadzi do likwidacji najwi瘯szej ilo軼i kopal w璕la kamiennego. Wspomniane wy瞠j górnictwo jest dotowane w wi瘯szo軼i krajów, w których doceniany jest fakt posiadania w豉snych surowców naturalnych. Kolejne rz康y zamiast inwestycji w technologi, np. wytwarzania paliwa p造nnego z w璕la, zamydlaj Polakom oczy twierdz帷, 瞠 górnicy s szczególnie uprzywilejowani w sytuacji ich skrajnie niebezpiecznej pracy.Ekonomiczny internacjonalizm spowodowa, 瞠 przyj皻o unijne warunki dotycz帷e faktycznej likwidacji polskiego przemys逝 stoczniowego. 6 stycznia 2000 r. by rozpatrywany wniosek o poci庵ni璚ie do odpowiedzialno軼i konstytucyjnej Mieczys豉wa Franciszka Rakowskiego, w zwi您ku z podj璚iem decyzji o postawieniu w stan likwidacji Stoczni Gda雟kiej (druk nr 746). Dzi niemieckie stocznie przej窸y rynek, na którym polskie stocznie podejmowa造 udan konkurencj.Chc przypomnie fragmenty mojego wyst徙ienia w tej sprawie. To wa積e, aby odnale潭 analogi z wprowadzaniem PLL LOT w podobne problemy do sytuacji przemys逝 stoczniowego na prze這mie wieków. Bud瞠towa po篡czka udzielona firmie ma znaczenie dla PR-u rz康u. Mo積a si zastanawia czy upad這嗆 PLL LOT nie przyniesie skutku w postaci przej璚ia naszego udzia逝 na rynku lotniczym, np. przez Lufthans. Wydaje si, 瞠 Trybuna Stanu powinien zaj望 si obecnie by造mi ministrami odpowiedzialnymi za doprowadzenie do unicestwienia sporej cz窷ci pa雟twowych zak豉dów pracy – zamiast ewentualnie zajmowa si spraw samobójstwa Barbary Blidy.NOCNE UTR。ENIE WNIOSKU O TRYBUNA DLA RAKOWSKIEGOW okolicach pó軟ocy 6 stycznia 2000 roku, w swoim parlamentarnym wyst徙ieniu mówi貫m: „(...) Oczywi軼ie sprawa Stoczni Gda雟kiej ma wymiar kolosalny. Decyzja Rakowskiego stanowi豉 os豉bienie ruchu 磅olidarno軼i przed negocjacjami. By這 oczywiste, 瞠 w豉dze komunistyczne chyl si ku upadkowi i wykona造 uderzenie polityczne w j康ro ruchu opozycyjnego, ruchu solidarno軼iowego, by wprowadzi zam皻, by sprowokowa jakie protesty, by os豉bi przed negocjacjami partnera, co zreszt w du瞠j mierze, niestety, si uda這, jak si okaza這, w wyniku rozmów 緻kr庵貫go sto逝.

    Co si dzieje ze Stoczni Gda雟k dalej? Przedstawiciel PSL-u wypowiedzia bardzo du穎 m康rych, wa積ych spostrze瞠, wskazuj帷ych na to, 瞠 nie wszyscy maj amnezj na tej sali. O SLD nie mówi, bo wiadomo, 瞠 zawsze fa連zowali histori przez pó wieku, to dalej to czyni. Dziwna jest dramatyczna amnezja, je郵i chodzi o oczywiste najprostsze fakty z ostatnich lat, przede wszystkim przedstawiciela Unii Wolno軼i, ale równie AWS-u, kiedy si przystawia ró積 miar do sprawy decyzji dotycz帷ej Stoczni Gda雟kiej za czasów PRL-u i za czasów rz康ów solidarno軼iowych.

    Przypomnijmy. Zacz窸o si decyzj pierwszych rz康ów solidarno軼iowych, pana ministra Balcerowicza, kiedy wstecznie zwi瘯szono oprocentowanie, mi璠zy innymi Stoczni Gda雟kiej, wprowadzaj帷 sztuczne zad逝瞠nie tego zak豉du, mimo 瞠 to by bardzo dobry zak豉d. Pierwsze problemy ekonomiczne.

    Nast瘼nie pan Lewandowski (obecny komisarz UE ds. bud瞠tu – przyp. AS) do spó趾i z wojewod (...) rozpocz掖 proces likwidacji stoczni, kolejny zreszt proces likwidacji, ju drugi po komunistach. Udaje si wtedy uratowa jedynie Stoczni Szczeci雟k, po wielkich zabiegach.

    Potem mamy rz康y PSL i SLD. S逝sznie mówi przedstawiciel PSL-u, 瞠 wspaniale si tam zachowa ten rz康, bo zgodzi si na post瘼owanie uk豉dowe, szczególnie ministrowie z PSL-u, mi璠zy innymi minister przekszta販e w豉sno軼iowych. Rzeczywi軼ie ministrowie PSL zachowywali si tam, kilku z tych ministrów, szczególnie minister Pietrewicz, bardzo dobrze, daj帷 szans zak豉dowi, tak jak by這 w interesie polskiej gospodarki i zgodnie z polsk racj stanu, mimo 瞠 minister Lewandowski czy zarz康 bagatelizowali sytuacj stoczni.

    Zreszt sprawa pana Lewandowskiego by豉 przedmiotem wniosku do Trybuna逝 Stanu, z這穎nego przez Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleg貫j. I oczywi軼ie koalicja SLD i Unii Demokratycznej obroni豉 pana Lewandowskiego przed odpowiedzialno軼i, podobnie jak pana Rakowskiego.

    PSL pomaga. A co robi這 SLD? Co robi tamten rz康? Przecie tamten rz康, poza spraw post瘼owania uk豉dowego, nast瘼nie kiedy zosta ministrem przekszta販e w豉sno軼iowych pan Kaczmarek, poleci przewodnicz帷emu Rady Nadzorczej podj望 decyzj o doprowadzeniu do upad這軼i zak豉du, zarz康owi poleci zmieni warto嗆 stoczni z 3 328 000 000 z do 277 mln z, czyli 15-krotnie zani篡 warto嗆 zak豉du, oraz 6-krotnie powi瘯szy sztucznie zad逝瞠nie. Rz康 SLD-PSL podpisa równie w ramach uk豉du OECD w 1995 r., zreszt pod naciskiem konkurencji, zobowi您anie do ograniczenia produkcji stoczniowej i doprowadzi w istocie do wydania wyroku na Stoczni Gda雟k. Zrobi to oczywi軼ie w r瘯awiczkach, nie tak dramatycznie jak rz康y solidarno軼iowe.

    Wracaj do w豉dzy rz康y solidarno軼iowe, AWS. Co robi? Po pierwsze, nie wyra瘸j zgody na post瘼owanie uk豉dowe, nawet na co takiego, na co przecie PSL si zgodzi. Do tego pan Balcerowicz doda sytuacj polegaj帷 na tym, 瞠 skarb pa雟twa straci ponad 100 mln z, nie zgadzaj帷 si na post瘼owanie uk豉dowe. Nast瘼nie odrzucili propozycj konsorcjum, w tym zbiórki spo貫cznej, ogromnej wielomilionowej zbiórki spo貫cznej, w której zebrano - i konsorcjum przedstawi這 propozycj finansow - ok. 640 mln z. W efekcie za 72 mln z stoczni przej掖 kolega partyjny pana Balcerowicza pan Szlanta, by造 prezydent Radomia. Zak豉d wart co najmniej 3 328 000 000 z - za 72 mln z.

    Zreszt rz康 solidarno軼iowy, obecny, AWS-u i Unii Wolno軼i, przekaza stoczni jawnie i jednoznacznie niezgodnie z prawem. Potwierdzi to w swoim wyroku niedawno s康 wojewódzki w Gda雟ku. Spraw prowadzi mecenas Bednarkiewicz. By貫m zreszt na jednej z tych spraw, bardzo ciekawa sprawa. Prosz pa雟twa, okaza這 si, 瞠 zupe軟ie inny podmiot przyst徙i do przetargu o zakup Stoczni Gda雟kiej. Nazywa si ten podmiot Trójmiejska Korporacja Stoczniowa. Komu innemu stoczni sprzeda syndyk, a pó幡iej zalegalizowano to przez ministerstwo i przekazano mi璠zy innymi s造nnej spó販e Evip Progress. Ona si pó幡iej podzieli豉. Obecnie jest ju w ogóle kilka spó貫k, mi璠zy innymi Synergia 99 i Stocznia Gdynia. Wszystko to jest w徠pliwe prawnie i lada chwila ca豉 sytuacja mo瞠 by podwa穎na. Wiemy równie, 瞠 pan minister W御acz wyda nielegalnie, ca趾owicie bezprawnie, zgod na przyj璚ie równie terenów stoczniowych przez spó趾 z obcym kapita貫m Evip-Progress, mimo jednoznacznej opinii, 瞠 jest to ze strony wiceministra sprawiedliwo軼i decyzja bezprawna.

    Je瞠li pan premier Buzek i rz康 solidarno軼iowy robi tak skandaliczne rzeczy ze stoczni, wyst瘼uj przeciwko woli milionów ludzi, którzy zbierali spo貫czne pieni康ze, którzy walczyli o 磅olidarno嗆, to robi dalej to, co robi Rakowski.

    Co by這 istot decyzji Rakowskiego? Istot decyzji Rakowskiego by這 przede wszystkim zwolnienie od razu 2 tys. ludzi z tej najbardziej bojowej za這gi, 瞠by ich rozproszy i uderzy w morale. Co robi pierwszy rz康 solidarno軼iowy i teraz kolejny? Os豉bia ducha tych ludzi ze sztandarowego przecie zak豉du, cho nie jedynego, bo list wymieni貫m d逝g. W tej chwili zosta這 ju tylko 1000 osób z tej walcz帷ej za這gi. Ju tylko 1000 tych ludzi zosta這. Ponad 6,5 tys. zwolniono. Pokazuje tym ludziom, pomijam, 瞠 w sposób haniebny, bo to jest zupe軟ie inne zagadnienie i ekonomicznie zupe軟ie absurdalne - to kamyczek do opowie軼i pana Ostrowskiego o efektywno軼i ekonomicznej - pokazuje tym ludziom, jak dramatycznie zaprzedano solidarno軼iowe idea造 walki o woln Polsk na rzecz po prostu prywaty i prymatu pieni康za.

    Mówi pan pose Ostrowski (UW- przyp. AS), 瞠 to realia ekonomiczne. Poza wzgl璠ami ekonomicznymi s te wzgl璠y spo貫czne, polityczne oraz kwestie bezpiecze雟twa pa雟twa. Przemys zbrojeniowy i wiele innych rzeczy nie jest zwi您anych wy陰cznie z prostym rachunkiem ekonomicznym. Przemys stoczniowy do takich rzeczy z bardzo wielu wzgl璠ów nale篡. Jest dziedzin gospodarki, która wytwarza na wszystkie rynki 鈍iata produkty o najwy窺zym standardzie, jest przemys貫m z tych postkomunistycznych o wzgl璠nie najnowocze郾iejszym standardzie my郵i technicznej, jako軼i wyrobu, o bardzo dobrym zapleczu technicznym, zatrudniaj帷ym wysoko wykwalifikowan kadr. Trzeba pami皻a, 瞠 stocznia to jest równie wiele zak豉dów kooperuj帷ych, takich jak upadaj帷a w efekcie huta w Cz瘰tochowie itd. Ponad 100 tys. osób z zak豉dów kooperuj帷ych.

    Rzecz zosta豉 zrobiona zupe軟ie dramatycznie ju przez pierwszy parlament solidarno軼iowy marsza趾a Chrzanowskiego. W tym parlamencie mo積a by這 przeprowadzi dekomunizacj, rozliczy nie tylko Rakowskiego, ale wszystkich kolejnych komunistycznych przywódców, mo積a by這 zrobi restytucj niepodleg這軼i, mo積a by這 rozliczy maj徠ek PZPR-u, mo積a by這 wszystkie dramatyczne decyzje antypolskie w gospodarce rozliczy jedn ustaw czy pakietem ustaw.

    A dzisiaj si璕a si o pó軟ocy po jaki smutny erzac w sytuacji, w której samemu ma si mas這 na g這wie - w my郵 przys這wia, które mówi, 瞠 jak mas這 na g這wie, to na s這鎍e nie wychod.

    Musz powiedzie, 瞠 dziwi si, i w kwestii tak wa積ej i tak oczywistej nie mo積a tej sprawy za豉twi”.Rakowski nie zosta poci庵ni皻y do odpowiedzialno軼i wspólnymi si豉mi postkomunistów i ich „okr庵這sto這wych przyjació”.RESTRUKTURYZACJA LOT PRZEZ UPADΜ汎?W tym samym czasie to samo 鈔odowisko polityczne prowadzi這 wyprzeda pa雟twowych banków i biernie przygl康a這 si niszczeniu polskiego przemys逝 motoryzacyjnego. Wzrastaj帷e koszty pa雟twowej administracji, emigracja tysi璚y (je郵i nie milionów Polaków) z „zielonej wyspy” Donalda Tuska oraz wzrastaj帷e bezrobocie powoduje znaczne problemy bud瞠towe. Umieszczenie nowych fotoradarów tych problemów nie rozwi捫e.Polskie Linie Lotnicze LOT od powstania pracowa造 na rozpoznawalno嗆 naszej narodowej marki. Kolejne liberalne rz康y nie potrafi造 skierowa do firmy kadry zarz康zaj帷ej, która z narodowego przewo幡ika mog豉by uczyni lidera na rynku lotniczym Europy 字odkowej. Powtarzana mantra liberaów ekonomicznych o nieop豉calno軼i firm pa雟twowych w istotny sposób wp造n窸a na mo磧iwo軼i rozwoju LOT-u. Wszystko w czasie, gdy pa雟twowe firmy zagraniczne (fi雟ka Nokia czy francuski France Telekom) w udany sposób zajmowa造 wiod帷e pozycje w swoich segmentach rynku.Na warto嗆 PLL LOT mia這 wp造w niew徠pliwie funkcjonowanie OTL Ekspress Marcina P. S逝瘺y specjalne podleg貫 premierowi Tuskowi nie wywi您a造 si w tej sprawie ze swoich zada. Ich bierno嗆 nie dziwi, je郵i si zwa篡, 瞠 etatowe ob這瞠nie funkcjonariuszy WSI by這 spore w PLL LOT. W raporcie Macierewicza (str. 11-17) czytamy, 瞠 w LOT ulokowano 143 wspó逍racowników wojskowych s逝瘺 specjalnych.Nie da si nie zauwa篡, 瞠 byli funkcjonariusze wywiadu s aktywni „w biznesie”. Wygl康a na to, 瞠 korzystaj帷 ze swojej wiedzy oraz siatki by造ch wspó逍racowników WSI i SB buduj swoje pozycje. Staj si niezb璠ni dla niektórych 鈔odowisk biznesowych. Przygotowywane do prywatyzacji Polskie Linie Lotnicze LOT podlega kontrolom bie膨cej dzia豉lno軼i, w tym audytom zewn皻rznym i badaniu przez bieg貫go rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita這wej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego. Rzekom gwarancj rzetelnej oceny audytorów wybieranych przez rad nadzorcz do badania ww. sprawozda finansowych jest fakt, 瞠 przedmiotowi audytorzy nale膨 do renomowanych mi璠zynarodowych podmiotów o uznanym powszechnie wysokim profesjonalizmie dzia豉nia. Dla przyk豉du sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita這wej PLL LOT za rok obrotowy 2010 badali audytorzy z renomowanej firmy Ernst & Young. Trudno uzna, 瞠 minister skarbu Miko豉j Budzanowski nie mia 瘸dnej wiedzy na temat problemów finansowych LOT-u.SZWAJCARSKIE PROBLEMY LOTNICZEGO PRZEWO昧IKA
W 2007 r. si w Bülach pod Zurychem ruszy proces, w którym oskar穎nym by m.in. by造 prezes zarz康u PLL LOT Jan Litwi雟ki. S璠ziowie nie dopatrzyli si podstaw do takich oskar瞠. By on wówczas dyrektorem generalnym oraz prezesem zarz康u polskiego LOT-u, firmy, która wybra豉 Swissair na swego inwestora strategicznego. Wed逝g aktu oskar瞠nia, Swissair zap豉ci dyrektorowi LOT-u oraz innym cz這nkom rady nadzorczej polskiego przewo幡ika ponad 1 mln franków honorariów za wyimaginowane zlecenia. Prokuratorzy zarzucili równie Litwi雟kiemu i Philippowi Bruggiserowi, ówczesnemu szefowi szwajcarskiej kompanii, 瞠 LOT oraz Swissair fakturowa造 sobie nawzajem nieistniej帷e us逝gi, aby polepszy wyniki ksi璕owe szwajcarskiego przewo幡ika. Szwajcarscy prokuratorzy zarzucali mu przyj璚ie honorariów za fikcyjne, ich zdaniem, prace konsultacyjne na rzecz Qualiflyer – za這穎nego przez Swissair sojuszu linii lotniczych, do którego nale瘸 tak瞠 polski przewo幡ik. Litwi雟ki oskar瘸ny by równie za pobieranie "niczym nieuzasadnionej" pensji od Swissaira w wysoko軼i 15 tys. franków miesi璚znie. W ten sposób zdaniem szwajcarskich prokuratorów dzia豉 na niekorzy嗆 bankruta. Sprawa odbi豉 si jednak sporym rezonansem.TRYBUNA STANU DLA ...Personalnie kto odpowiada za maria ze Swissair. S osoby odpowiedzialne za zwi您ek FSO z Daewoo.

Po blama簑 z „basenem narodowym”, budowaniem autostrad bez zaspokojenia roszcze wykonawców, parali瞠m kolejowym na 奸御ku czy fatalnym wykonaniem nawierzchni lotniska w Modlinie szykuje si kolejna katastrofa. Tym razem z PLL LOT.

Polskie firmy o utrwalonej renomie s na bazie decyzji 豉twych do ustalenia konkretnych osób prowadzone do faktycznego bankructwa. Restrukturyzacje 鈔odowiska liberaów ekonomicznych spod znaku UW/PO prowadz gównie przez likwidacj. Ewentualnie szuka si s豉bych inwestorów ... co ko鎍zy si równie fatalnie. Dlatego mo積a i trzeba si zastanowi nad odpowiedzialno軼i niektórych rz康z帷ych za straty milionów ... je郵i nie miliardów z這tych.


Podziel się
oceń
3
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

Co nie mie軼i si w g這wie Lecha Wa喚sy?

niedziela, 20 stycznia 2013 12:36

 

By造 prezydent Lech Wa喚sa wyzna w TVN 24, 瞠 jest mu wstyd za zachowanie Zbigniewa Romaszewskiego. Zdaniem by貫go prezydenta ubieganie si o odszkodowanie od III RP za 2 lata wi瞛ienia sp璠zone w okresie PRL jest wysoce niestosowne.Nie wyci庵a si r瘯i do biednej Polski. To mi si nie mie軼i w g這wie. Nie wolno tak robi. Walczyli鄉y o woln Polsk i ona jest. Jest poobijana, ludzie naprawd 幢e 篡j, trzeba ludziom pomaga. A on b璠帷 senatorem jeszcze wyci庵a r瘯 do III RP, która jest tak biedna? To mi si nie mie軼i w g這wie - mówi Wa喚sa.


Artyku 19 Konstytucji RP mówi wyra幡ie o szczególnej trosce III RP o weteranów walki o niepodleg這嗆. Tymczasem w efekcie „zmowy okr庵這sto這wej” i „grubej kreski” utrwalacze w豉dzy ludowej spokojnie 篡j z wielotysi璚znych emerytur. Polskie s康y (w których mo積a odnale潭 wielu s璠ziów skazuj帷ych dzia豉czy opozycji w czasach PRL) rozszerzaj poj璚ie „niezawis這軼i” do absurdalnych rozmiarów.

GDZIE PAN BY PANIE PREZYDENCIE?We wrze郾iu 2009 r. S康 Okr璕owy w Lublinie oddali pozew o odszkodowanie skierowany przez nestora lubelskiej opozycji (ur. 1921) Janusza Ro磬a przeciwko funkcjonariuszom MO i SB, którzy pobili go w 1978 roku. Na posterunku milicji w Milejowie zosta pobity przez komendanta posterunku Józefa R. i funkcjonariusza SB Zdzis豉wa H. Obaj zostali skazani za to prawomocnym wyrokiem na kary po jednym roku i jednym miesi帷u wi瞛ienia. Gdy komunistyczni zbrodniarze katowali Janusza Ro磬a prezydent Wa喚sa nie przejawia jeszcze wi瘯szej aktywno軼i spo貫czno-politycznej.Pan Janusz w czasie II wojny 鈍iatowej by 穎軟ierzem Batalionów Ch這pskich. W latach 1945 -1947 s逝篡 jako chor捫y w KBW i zosta wydalony z wojska za cz這nkostwo w PSL. Od 1977 zaanga穎wa si w dzia豉lno嗆 Ruchu Obrony Praw Cz這wieka i Obywatela. W 1978 powo豉 pierwsz niezale積 organizacj rolników (Tymczasowy Komitet Samoobrony Ch這pskiej Ziemi Lubelskiej). Janusz Ro瞠k 軼i郵e wspó逍racowa z Konfederacj Polski Niepodleg貫j. Po „Sierpniu 1980” sta si jednym z liderów rolniczej "Solidarno軼i". W stanie wojennym zosta internowany na okres od 13 grudnia 1981 do 28 kwietnia 1982. Skazano go nast瘼nie na kar trzech lat pozbawienia wolno軼i za napisanie apelu do wojskowych o niesubordynacj. W 1983 uzyska zwolnienie na mocy amnestii. By pos貫m z ramienia Komitetu Obywatelskiego wybranym w okr璕u Lubartów.Uzasadniaj帷 wyrok o oddaleniu powództwa, s璠zia Jolanta Szymanowska podkre郵i豉, 瞠 Ro瞠k zbyt d逝go zwleka z wyst徙ieniem o odszkodowanie. By aktywnym dzia豉czem i móg to zrobi. Mia 鈍iadomo嗆, 瞠 up造w czasu dzia豉 na jego niekorzy嗆. Od jego pobicia na posterunku milicji min窸o 30 lat, a wed逝g prawa roszczenia o odszkodowanie przedawniaj si po up造wie najdalej 10 lat od zdarzenia, które jest ich przyczyn. S璠zia podkre郵i豉, 瞠 Ro瞠k wiedzia, kto go pobi i w zwi您ku z tym móg wyst徙i o odszkodowanie zaraz po pobiciu. "Je郵i nawet przyj望, 瞠 czas dochodzenia roszcze, wywo豉nych represjami w latach 70. czy 80., uleg zawieszeniu do czerwca 1989 r., to powód wyst徙i z powództwem dopiero w 2008 r., czyli po up造wie 20 lat, kiedy to roszczenie mog這 by dochodzone" - powiedzia豉 s璠zia."Powód nie tylko by zaanga穎wany w ruch antykomunistyczny, ale dzia豉 tak瞠 w wolnej Polsce, by pos貫m na Sejm, korzysta z pomocy warszawskich adwokatów, powinien tak瞠 zadba o swój interes" - doda豉 s璠zia. Ro瞠k przegra te proces, w którym domaga si 2 mln z odszkodowania od Skarbu Pa雟twa za pobicie w 1978 r. - tak瞠 z powodu przedawnienia.Czy to si panu prezydentowi mie軼i w g這wie?

 REALNIE BEZKARNI UTRWALACZE

S康 Najwy窺zy w drodze uchwa造 rzekomo zako鎍zy spór o to, kiedy karalno嗆 za zbrodnie komunistyczne si przedawnia. Wed逝g niektórych s康ów to oznacza這, 瞠 spraw w ogóle nie nale瘸這 kierowa do s康ów a wyroki skazuj帷e nie powinny by造 zapa嗆. I cho wkrótce je pouchylano, by造m funkcjonariuszom aparatu bezpiecze雟twa otworzy豉 si furtka do wyst瘼owania o zado嗆uczynienie lub odszkodowanie za nies逝sznie poniesione kary.O pieni康ze do toru雟kiego s康u wyst徙i這 trzech nast瘼nych funkcjonariuszy bezpieki. Tylko w Toruniu 陰cznie domagaj si od pa雟twa ju blisko 500 tys. z. Pierwszy skorzysta z niej 63-letni Mieczys豉w K., teraz zrobili to inni jego byli koledzy po fachu: Witold P., Bronis豉w S. i Bogdan B. Szczególnie rzuca si w oczy - z uwagi na kwot - wniosek tego ostatniego. M篹czyzna dosta w 2007 r. rok wi瞛ienia w zawieszeniu i niespe軟a 1,3 tys. z kar finansowych za prze郵adowanie drukarzy Toru雟kiego Informatora Solidarno軼i. Teraz, po anulowaniu wyroku, 膨da od pa雟twa a 320 tys. z. "(...) Trudno oceni bezmiar szkód wyrz康zonych mi przez t na zimno zaplanowan eksterminacj, prowadzon wobec mnie przez IPN" - uzasadni wysoko嗆 roszczenia.

Dalej wskaza, 瞠 po wytoczeniu mu sprawy przez IPN straci "eksponowane stanowisko" w firmie, której by "twarz", a przez to obni篡 si poziom jego 篡cia. W s康zie b璠zie domaga si przede wszystkim odszkodowania za utracone zarobki (oszacowa je na 300 tys. z, reszta to zado嗆uczynienie).

Witold P. chce ponad 107 tys. z, a Bronis豉w S., który podczas swojego procesu wyzna, 瞠 "jest dumny z pracy w SB", a potem pozwa zmar貫go niedawno by貫go opozycjonist Wac豉wa Kuropatw za to, 瞠 ten nazywa go "SB-manem", 膨da 40 tys. z.

Po nich podobne wnioski prawdopodobnie z這膨 nast瘼ni - w ca造m kraju IPN zd捫y skierowa do s康ów ok. 300 „przedawnionych” spraw za zbrodnie komunistyczne (wi瘯szo嗆 zosta豉 os康zona).

Czy to si panu prezydentowi mie軼i w g這wie?

 22 LATA OPÓ昧IENIA W DEKOMUNIZACJI

W Sejmie RP I kadencji (1991-93) by貫m sygnatariuszem wniesionego projektu ustawy „o Restytucji Niepodleg這軼i”. Projekt Konfederacji Polski Niepodleg貫j zak豉daj帷y m.in. dekomunizacj i lustracj by sk豉dany na pocz徠ku prezydenckiej kadencji Lecha Wa喚sy. Poza pos豉mi KPN zosta wsparty w I czytaniu przez posów NSZZ „Solidarno嗆” i Porozumienia Ludowego Gabriela Janowskiego. Prezydent Wa喚sa w 瘸den sposób nie wyrazi wtedy publicznie wsparcia dla prac nad tym projektem. Kluby parlamentarne prawicy „okr庵這sto這wej” zamiast pracowa nad tym projektem wola造 i嗆 drog ust瘼stw wobec postkomunistów. Ponownie w III kadencji Sejmu RP (1997-2001) projekt ustawy dekomunizacyjnej Konfederacji Polski Niepodleg貫j – Obóz Patriotyczny zosta „utr帷ony" w zwi您ku z wycofaniem poparcia dla niego przez posów AWS. Niektórzy z posów Akcji wycofuj帷y swoje podpisy pod naszym projektem twierdzili, 瞠 zostali do tego nak這nieni przez pó幡iejszego kandydata Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego Mariana Krzaklewskiego.Dzi równie Tomasz Na喚cz czy Jan Lity雟ki przeprowadzaj krytyk senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Oboje popierali wprowadzenie obecnej Konstytucji RP, w tym art. 19, wyra瘸j帷ego w imieniu pa雟twa jasne wsparcie dla kombatantów. Kilka dni po wyroku w sprawie Romaszewskiego s康 uzna, 瞠 mam otrzyma 180 tys. z. Jako m這dociany wi瞛ie by貫m s康zony w pokazowym procesie politycznym i by貫m pozostawiony „bliologii”, która poprzez gru幢ic mia豉 mnie doprowadzi na Rakowieckiej w zamy郵e komunistycznych zbrodniarzy do 鄉ierci. Premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher oraz blisko 100 angielskich parlamentarzystów poprzez presj na Wojciecha Jaruzelskiego spowodowa這 wtedy podj璚ie mojego leczenia.
W 1986 r. pu趾ownik SB zabija moj Mam. Funkcjonariusze SB, MO, s璠ziowie i prokuratorzy, którzy tuszowali spraw tego politycznego zabójstwa s nadal bezkarni – tak zdecydowa niedawno „niezawis造” s康.

Odszkodowanie za represje powinno pochodzi ze 鈔odków nast瘼cy prawnego PZPR. W przysz這軼i zmierz si zapewne i z takim wyzwaniem.

To, 瞠 Janusz Ro瞠k, Zbigniew Romaszewski czy ja sprawowali鄉y mandaty parlamentarne nie by這 zas逝g 鈔odków bud瞠towych. To z woli naszych wyborców próbowali鄉y na drodze parlamentarnej wprowadzi zmiany, które jasno wyznaczy造by granic miedzy komunistycznym katem a jego ofiar. Nie mo積a czyni zarzutu z wieloletniej s逝瘺y na rzecz Polaków i z ich mandatu. Tego prezydent Wa喚sa nie rozumie. 畝dnemu opozycjoni軼ie nie chodzi o pieni康ze wyrwane z bud瞠tu pa雟twa. Je郵i jednak tysi帷e komunistycznych zbrodniarzy, funkcjonariuszy MSW PRL, komunistycznych s璠ziów czy prokuratorów zwalczaj帷ych demokracj pobiera這 i pobiera od 1989 r. emerytury i korzysta z innych apana篡 ... to zarzuty prezydent Wa喚sa powinien kierowa w swoj stron. Miliardy z這tych przez 22 lata po rozpocz璚iu funkcjonowania Sejmu RP I kadencji trafi造 na konta zbrodniarzy. Zamiast ponie嗆 zas逝穎na kar zostali wynagrodzeni. Ich ofiary 篡造 lub 篡j w III RP na kraw璠zi n璠zy. Jak to si ma do zapisu konstytucyjnego wprowadzonego m.in. g這sami 鈔odowiska politycznego pana Na喚cza i Lity雟kiego? Obiecanych „100 mln z這tych” te prezydent Wa喚sa nie zrealizowa. Zapewne równie z powodu „polskiej biedy bud瞠towej”.Czy to si panu prezydentowi mie軼i w g這wie?


Brak dekomunizacji i lustracji oraz sza „niezawis這軼i” s璠ziowskiej prowadzi do patologii. To prowadzi równie do sprzeciwu 鈔odowisk antykomunistycznych.Symboliczny mój protest ze stycznia 2012 r. w sprawie faktycznej bezkarno軼i cz這nków zorganizowanej grupy przest瘼czej o charakterze zbrojnym (WRON) by zwi您any z naruszeniem podstawowych zasad moralno軼i, która jest konieczna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo軼i. W tym samym s康zie jeszcze w 2012 r. s璠zia Wojciech Ma貫k utajnia jawn rozpraw prowadzon z mojego wniosku bez 瘸dnych podstaw prawnych. Jego podw豉dny s璠zia Igor Tuleya nie widzi niczego niestosownego w uczestnictwie w procesach lustracyjnych czy porównaniach metod CBA do metod stalinowskich. To wszystko w sytuacji, gdy ma 鈍iadomo嗆 „pracy” swojej mamy w SB i skierowaniu przez MSW PRL w豉snego ojca na studia w Moskwie.W 2011 r. obecny s璠zia Trybuna逝 Stanu mec. Piotr ㄆkasz Andrzejewski w rozmowie z Nowym Pa雟twem (nr 7/20011) ocenia: „Po wprowadzeniu stanu wojennego i wydaniu surowego dekretu o jego funkcjonowaniu wiceminister sprawiedliwo軼i odby narad z s璠ziami. Sformu這wa wówczas dyrektyw: „musicie, towarzysze, pami皻a, 瞠 wyroki s康owe s form dialogu w豉dzy ze spo貫cze雟twem. W aktualnej sytuacji nie mog by 豉godne”. Wówczas prezesi s康ów byli powo造wani z uwzgl璠nieniem klucza partyjnego. Dzi na szcz窷cie tak nie jest, ale s璠ziowie, którzy byli pod pr璕ierzem opinii publicznej po stanie wojennym, nie zostali poddani w豉軼iwej selekcji. Nie potwierdzi si optymizm pierwszego prezesa S康u Najwy窺zego Adama Strzembosza, 瞠 wymiar sprawiedliwo軼i sam si oczy軼i. Okaza這 si, 瞠 w III RP kariery wielokrotnie porobili s璠ziowie, którzy zas逝篡li si tym, 瞠 stosowali nielegalne prawo stanu wojennego, co wynika z orzeczenia Trybuna逝 Konstytucyjnego. Zwa篡wszy na to, 瞠 za這篡cielem III RP jest jej pierwszy prezydent gen. Wojciech Jaruzelski (siedz帷y dot康 na 豉wie oskar穎nych) – wydaje si, 瞠 dzi wiele orzecze i wielu s璠ziów temu aktowi za這篡cielskiemu odpowiada. Mimo 瞠 mamy wielu naprawd dobrych s璠ziów, którzy wydaj wyroki odpowiednie dla pa雟twa prawa. Niestety, ci, którzy sprzeniewierzyli si zasadzie niezawis這軼i i s niezawi郵i od systemu prawa, nie s od s康zenia odsuni璚i”.Mnie nie dziwi wobec tego uchwa豉 S康u Najwy窺zego w sprawie 軼igania komunistycznych czynów zbrodniczych.Dziwi mnie i wstyd mi natomiast za to, 瞠 prezydent Wa喚sa daje swoj wypowiedzi powód SB-kom do rechotu przy drogim koniaku s帷zonym przed drogim telewizorem zakupionym z wielotysi璚znych emerytur, z którego wylewa si krytyka senatora Romaszewskiego ...


Podziel się
oceń
4
2

komentarze (2) | dodaj komentarz

Jutro proces A. S這mki w Krakowie

鈔oda, 16 stycznia 2013 17:46

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGΒJ

Obóz Patriotyczny

 

Biuro Prasowe

 

 

ZAPROSZENIEZapraszamy na proces Adama S這mki  prowadzonego za nielegalne represje "wymiaru sprawiedliwo軼i" (zatrzymanie przez b. funkcjonariuszy SB i aresztowanie przez s康 w My郵enicach w 2010 roku).S康 Okr璕owy Kraków ul. Przy Rondzie,

17 stycznia [ CZWARTEK]

Godzina 9.00  sala A-108 

 

Serdecznie zapraszamy !

Szerszy opis sprawy na portalu internetowym Konfederacji: www.kpn-1979.pl

 

BP KPN-OP


Podziel się
oceń
3
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Po Z. Romaszewskim lider KPN-OP A. S這mka wygra spraw o represje!

鈔oda, 16 stycznia 2013 12:00

Konfederacja Polski Niepodleg貫j

Obóz Patriotyczny

 

Biuro Prasowe

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

15 stycznia 2013 r. zako鎍zy si proces Przewodnicz帷ego Konfederacji Adama S這mki (reprezentowanego przez adw. Antoniego κpkowskiego) prowadzonego za nielegalne represje "wymiaru sprawiedliwo軼i" PRL wobec kierownictwa KPN w latach 1985-86. Prokurator popar wniosek pokrzywdzonego i wnioskowa o przyznanie 9 tysi璚y z這tych zado嗆uczynienia za ka盥y miesi帷 pozbawienia wolno軼i w szpitalu wi瞛iennym aresztu 郵edczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

 

Sad Okr璕owy w Warszawie uzna wyrok wydany na kierownictwo KPN za nielegalny (wcze郾iej zrobi to S康 Najwy窺zy III RP) oraz zas康zi zado嗆uczynienie w kwocie 180 tysi璚y z - przyjmuj帷 10 tys. z za ka盥y miesi帷 uwi瞛ienia.

 

Ponadto Sad Okr璕owy w Warszawie na podstawie art. 304. § 2. kpk postanowi zwróci si do prokuratora Komisji 圭igania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN z zawiadomieniem o pope軟ieniu przest瘼stwa 軼iganego z urz璠u. W trakcie procesu ujawniono dokumenty S逝瘺y Bezpiecze雟twa, która podejmowa豉 nielegalnie dzia豉nia przeciwko liderom KPN oraz wymiarowi sprawiedliwo軼i. Chodzi w szczególno軼i o uporczyw odmow leczenia w areszcie w 1985 r., a nast瘼nie fa連zowanie dokumentacji medycznej A. S這mki chorego na gru幢ic p逝c, a w efekcie wprowadzanie w b陰d S康u Najwy窺zego.

 

W ostatni pi徠ek warszawski s康 w analogicznej sprawie zas康zi na rzecz Zbigniewa Romaszewskiego 240 tys. z odszkodowania i zado嗆uczynienia za zbrodnicze represje PRL, co jest przejawem nowej linii orzeczniczej wynikaj帷ej z orzeczenia Trybuna逝 Konstytucyjnego z 1 marca 2011 r. który wskaza na nielegalny charakter dotychczasowego orzekania niskich (do 25 tys. z) odszkodowa dla kombatantów.

 

Rozprawa Adama S這mki w S康zie Okr璕owym w Warszawie mia豉 zarz康zeniem S康u Apelacyjnego charakter jawny (pierwotnie w styczniu 2012 by豉 nielegalnie utajniona dla dziennikarzy przez rzecznika S康u Okr璕owego W. Ma趾a po aresztowaniu lidera KPN).

 

W procesie wzi瘭i licznie udzia znani wi篥niowie polityczni z KOR-u, KPN-u, SW i NSZZ Solidarno嗆 oraz dwie ekipy telewizyjne. Przedstawicieli PAP i prasy nie zauwa穎no.

 

Wyrok S康u Okr璕owego jest nieprawomocny.

 

Relacja video z ca貫j rozprawy, wyst徙ienia i wyrok niebawem b璠 dost瘼ne na portalu Konfederacji: www.kpn-1979.pl

 

Za Biuro Prasowe

 

(-) Ireneusz Wola雟ki

 


Podziel się
oceń
6
0

komentarze (17) | dodaj komentarz

Zdj璚ia w galeriach.


wtorek, 17 pa寮ziernika 2017

Licznik odwiedzin:  1 704 331  

Statystyki

Odwiedziny: 1704331
Galerie
  • liczba zdj耩: 154
Bloog istnieje od: 4081 dni

Notka ...

Adam S這mka
jest jednym z najmniej realnie znanych polskich polityk闚 鈔edniego pokolenia. Urodzi si w 1964 roku. Uko鎍zy Wy窺z Szko喚 Pedagogiczn w Cz瘰tochowie. By pos貫m na Sejm RP w latach 1991 - 2001.

By造 polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu (3 kadencje), by造 cz這nek Komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, by造 cz這nek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. 皋na Beata. Hobby: szachy, turystyka g鏎ska, komputery.

Obecnie Przewodnicz帷y KPN-Ob霩 Patriotyczny.

Subskrypcja

Wpisz sw鎩 adres e-mail aby otrzymywa info o nowym wpisie: