Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 656 bloog闚 | losowy blog | inne blogi | zaloguj si | za堯 bloga
Kana ATOM Kana RSS
Kategorie

Zdj璚ia w galeriach.


砰czenia A.D. 2011

pi徠ek, 23 grudnia 2011 0:53Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

W 30. rocznic pacyfikacji KWK Wujek ...

pi徠ek, 16 grudnia 2011 15:53

ZAPRZYJA昧IONY 

KONFEDERACKI SERWIS INFORMACYJNY

 

(WEJ列IE KLUKAJ。 MINIATURKI)

 

       

      

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

30. rocznica Stanu Wojennego ...

wtorek, 13 grudnia 2011 5:24

WYST·IENIA I KONCERT

PRZED MARSZEM POD WILL JARUZELSKIEGO

12.12.2011 R.

 Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zawiadomienie o pope軟ieniu przest瘼stwa przez Wojciecha Jaruzelskiego

niedziela, 11 grudnia 2011 12:59

 

Adam S這mka
Przewodnicz帷y KPN-OP

Katowice, ul. 3 Maja 36, Ip.

 
Katowice, 11.12.2011 r.


PROKURATOR GENERALNY RP
Pan Andrzej Seremet

 

 


Zawiadomienie o pope軟ieniu przest瘼stwa
przez Wojciecha Jaruzelskiego

 

 

na podstawie art. 55 ustawy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami璚i Narodowej Komisji 圭igania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powy窺zej ustawy jest przest瘼stwem 軼iganym z urz璠u zagro穎nym grzywn lub kar pozbawienia wolno軼i do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomo軼i.

Czynami okre郵onymi w art. 1 pkt 1 ustawy s:
a) pope軟ione na osobach narodowo軼i polskiej lub obywatelach polskich innych narodowo軼i w okresie od dnia 1 wrze郾ia 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
- zbrodnie nazistowskie,
- zbrodnie komunistyczne,
- inne przest瘼stwa stanowi帷e zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzko軼i lub zbrodnie wojenne.
b) inne represje z motywów politycznych, jakich dopu軼ili si funkcjonariusze polskich organów 軼igania lub wymiaru sprawiedliwo軼i albo osoby dzia豉j帷e na ich zlecenie, a ujawnione w tre軼i orzecze zapad造ch na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa積e orzecze wydanych wobec osób represjonowanych za dzia豉lno嗆 na rzecz niepodleg貫go bytu Pa雟twa Polskiego.Z A W I A D A M I A Mo pope軟ieniu przest瘼stwa przez Wojciecha Jaruzelskiego poprzez upublicznienie w dniu 11.12.2011 r. o鈍iadczenia za po鈔ednictwem Radia ZET, w którym czytamy, m.in. cyt. "Szanowni Pa雟two, rodacy. Przed trzydziestoma laty, 13 grudnia, zwróci貫m si do Pa雟twa z or璠ziem, og豉szaj帷 wprowadzenie Stanu Wojennego. Decyzja ta spowodowana by豉 wy窺z konieczno軼i. Gdybym w identycznych okoliczno軼iach mia dzi decydowa, uczyni豚ym to samo".

Ju 15 lat temu kwestia braku tzw. wy窺zej konieczno軼i przy wprowadzeniu Stanu Wojennego i jego niezgodno嗆 z Konstytucj PRL by豉 bezsprzeczna i publicznie znana, np. w czasie sejmowej debaty   nad 12 punktem porz康ku dziennego: „Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialno軼i Konstytucyjnej z przeprowadzonego post瘼owania w sprawie z wniosku wst瘼nego o poci庵ni璚ie do odpowiedzialno軼i konstytucyjnej przed Trybuna貫m Stanu oraz do odpowiedzialno軼i karnej 26 osób w zwi您ku z wprowadzeniem i realizacj stanu wojennego (druk nr 1745)” - 2 kadencja, 90 posiedzenie, 3 dzie (11.10.1996).

Wojciech Jaruzelski pochwalaj帷 zbrodnie komunistyczne i celowo wprowadzaj帷 w b陰d poprzez pos逝瞠nie si oczywist nieprawd historyczn za po鈔ednictwem medium w wielkiej skali spe軟ia przes豉nki pope軟ienia przest瘼stwa okre郵onego jako tzw. „k豉mstwo o鈍i璚imskie”.

Jednocze郾ie jego dzia豉nia godz w zapisy art. 13 Konstytucji RP zakazuj帷e propagowania systemu totalitarnego.

 

Dlatego te wnosz o jego 軼iganie i poci庵niecie go do odpowiedzialno軼i karnej.Przewodnicz帷y KPN-OP

(-) Adam S這mka


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

Koniec Unii Europejskiej?

czwartek, 08 grudnia 2011 14:33

 

Niedawna wspólna deklaracja Niemiec i Francji o budowanie nowej federacji na podstawie 17 pa雟tw UE, które wprowadzi造 euro pokazuje s豉bo嗆 i brak pomys逝 krajów starej Unii na za瞠gnanie kryzysu gospodarczego. Pomoc finansowa, która mia豉 ratowa Grecj przed bankructwem w zasadzenie dokapitalizowa豉 cz窷 banków francuskich i niemieckich, które nieroztropnie inwestowa造 w greckie obligacje. Dzi prof. Karol Modzelewski mówi w prywatnej telewizji, cyt. „To koniec Europy, do której wst瘼owali鄉y. Ona ju nigdy nie b璠zie taka sama. (...) Historyk podkre郵i w TVN 24, 瞠 nie jest w stanie przewidzie jaka przysz這嗆 czeka Europ i 鈍iat. Zaznaczy jednak, 瞠 w obliczu trwaj帷ego kryzysu wola豚y spróbowa drogi wyj軼ia z niego w豉郾ie przez Europ, bo ona mog豉by by pewnego rodzaju odpowiedzi na globalizacj i jej zagro瞠nia. - Nie wiemy, czy Europa nas zbawi - doda.”

 

Nowy traktat i podzia Unii na „UE euro” i „UE bez euro” ....?

 

Dosy niedawno, bo we wrze郾iu przed szczytem Partnerstwa Wschodniego UE w Warszawie, przedstawi貫m propozycj adresowan m.in. do ministra Rados豉wa Sikorskiego, by rozwa篡 wzmocnienie instytucjonalne i finansowe dla dzi konsultacyjnej Grupy Wyszehradzkiej,

cyt.

„W sytuacji kryzysu gospodarczego w wi瘯szo軼i krajów Unii Europejskiej ale i tendencji do jej rozsadzenia (cz窷 polityków angielskich) lub przywrócenia granic (np. kontrole na granicach w Danii) uwa瘸m, 瞠 czas na zreformowanie (sformalizowanie) i wzmocnienie tzw. Grupy / Trójk徠a Wyszehradzkiego (tzw. V4) kosztem niewydolnego Trójk徠a Weimarskiego.  V4 to realizacja fragmentu koncepcji „Mi璠zymorza” proponowanego w czasie II RP przez Marsza趾a Józefa Pi連udskiego, a w czasach bardziej wspó販zesnych przez Konfederacj …

Grupa Wyszehradzka (tzw. V4), pa雟twa grupy wyszehradzkiej – nieformalne okre郵enie stosowane od 1991 r. w stosunku do trzech pa雟tw 鈔odkowoeuropejskich: Czechos這wacji, Polski i W璕ier – Trójk徠 Wyszehradzki. W pó幡iejszym czasie, wskutek rozpadu Czechos這wacji (1 stycznia 1993 r.), cz這nkami Trójk徠a Wyszehradzkiego sta造 si Czechy i S這wacja, dlatego zmieni on nazw na Grupa Wyszehradzka. Gównym celem Grupy by豉 wspó逍raca z Uni Europejsk i NATO w kwestii przyst徙ienia ich do struktur tych organizacji. Jedyn instytucj Grupy jest Mi璠zynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund).

Konfederacja uwa瘸, 瞠 na bazie forum konsultacji (dzi rola V4) nale篡 stworzy szersz formu喚 opart na 軼is貫j wspó逍racy politycznej i gospodarczej krajów cz這nkowskich V4 w ramach struktur UE kosztem zaanga穎wania w tzw. Trójk徠 Weimarski. Instytucja Mi璠zynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego musi posiada wy窺zy bud瞠t  i sta si forum 軼is貫j wspó逍racy banków centralnych nowej, sformalizowanej Inicjatywy Wyszehradzkiej”.11 lat temu doprowadzi貫m do przyj璚ia przez Sejm RP uchwa造, w której Sejm RP zobowi您a rz康 J. Buzka do przedstawienia bilansu korzy軼i oraz wydatków zwi您anych z integracj Polski ze strukturami Unii Europejskiej. W debacie sejmowej 16 lutego 2000 r. szeroko przedstawi貫m ocen KPN-OP kwestii integracji z UE.


3 kadencja, 71 posiedzenie, 1 dzie (16.02.2000):
„Sprawa bezpiecze雟twa jest oczywi軼ie spraw polskiej racji stanu, ale Polska ten problem, wielki i historyczny, ma za sob. Ma gwarancje bezpiecze雟twa przynajmniej w zakresie zagro瞠nia rosyjskiego. Natomiast zagro瞠nie niemieckie nie przejawia si w takiej ekspansji, jak uprawia Rosja, militarnej. Je郵i chodzi o stron niemieck, to raczej mamy tutaj do czynienia z agresj ekonomiczn. I ani Unia Europejska, ani NATO nas przed tym nie chroni. Do鈍iadczenia wewn皻rzne w Unii Europejskiej i w NATO co do pa雟tw cz這nkowskich s zupe軟ie inne.    Co zatem mo瞠 da cz這nkostwo w Unii Europejskiej? O czym w ogóle jest debata? Debata jest o dwóch kwestiach: Po pierwsze, czy Polska zyska na tym, czy Polacy zyskaj, czy b璠 szanse nast瘼nych pokole na lepsze 篡cie, na prac godniejsz, na rozwój cywilizacyjny. To jest podstawowe wezwanie. Czy nam si to op豉ca? To jest sprawa zupe軟ie prosta. To jest ten bilans korzy軼i i kosztów. Od 8 lat systematycznie Konfederacja we wszystkich debatach wnosi, a równie dzisiaj po raz kolejny tak poprawk wnosz do uchwa造, o sporz康zenie przez rz康 Rzeczypospolitej takiego bilansu korzy軼i i kosztów. Tutaj przedstawiciel SLD la krokodyle 透y, 瞠 to nale篡 zrobi. Jak pami皻am, za rz康ów SLD te ju to zg豉szali鄉y i SLD te tego bilansu nie sporz康zi. Przykre to dosy. No, ale mo瞠 lepiej pó幡o ni wcale o oczywistych rzeczach i obowi您kach w豉dzy i urz璠ników publicznych sobie przypomnie.    Otó, 瞠by powa積ie t debat prowadzi, trzeba mie po prostu taki bilans zysków i strat i wtedy b璠ziemy mogli powiedzie, czy warto wchodzi do Unii Europejskiej, czy nie warto? I druga sprawa, o której trzeba powiedzie, jest to, 瞠 ewentualne wej軼ie do Unii Europejskiej - przecie nie z mi這軼i, bo Unia Europejska od kilku lat nas nie chce, my wype軟ili鄉y standardy Unii Europejskiej oko這 roku 1997 i od 3 lat Unia Europejska podejmuje polityczn decyzj o tym, 瞠by Polski do Unii nie wprowadza. Zreszt opó幡ia to jak wida coraz bardziej, bo nie chce finansowa polskiego przemys逝, restrukturyzacji przemys逝 zbrojeniowego, hutnictwa, przemys逝 stoczniowego, rolnictwa itd., woli to przerzuci na nasze barki, a pó幡iej si zobaczy. Takie jest stanowisko Unii, tego nie ukrywamy.    Zatem debata o Unii to jest debata o korzy軼iach i stratach. Je瞠li nie ma takiej rzetelnej informacji... Wed逝g naszych ekspertów Polska jest pierwszym krajem, który negocjuje wej軼ie do Unii Europejskiej trac帷 na tym okresie dostosowawczym. Wszystkie poprzednie kraje zyskiwa造, my oko這 4 mld dolarów rocznie dok豉damy do tego procesu. To jest bardzo korzystne szczególnie dla Niemiec, bo pobieramy od nich bezrobocie, pobieramy towary. Oczywiste, 瞠 dla Unii jest to korzystne, pytanie tylko, czy dla Polski jest to korzystne? Czy to Polakom b璠zie si op豉ca? Na pewno wej軼ie do Unii by這 bardzo op豉calne do roku 1997, 1998 na dotychczasowych zasadach. Ale ju wiemy, 瞠 my nie wejdziemy do Unii Europejskiej na zasadach, jakie dzisiaj obowi您uj. Przecie Unia Europejska po roku 2003, a to jest najwcze郾iejszy termin, o którym mo積a dywagowa, cho naprawd pewnie pó幡iej, b璠zie zupe軟ie inna. Unia nie ukrywa, 瞠 przechodzi restrukturyzacj i Polska wejdzie do niej na zupe軟ie innych zasadach i Unia b璠zie funkcjonowa na innych zasadach ni dzisiaj. Nie tylko chodzi o dotacje. To jest oczywi軼ie bardzo wa積e dla nas, dla rolnictwa, dla regionów s豉bszych ekonomicznie, dla du瞠j cz窷ci spo貫cze雟twa. Powiedzmy, 15-20% jest zadowolonych i b璠zie zawsze za, ale dla sporej cz窷ci spo貫cze雟twa to jest powa積a kwestia. Ale wej軼ie do Unii na nowych warunkach to jest te pytanie o liczb komisarzy, si喚 g這sów Polski, równie o to, czy niektóre decyzje nie b璠 mog造 by przeg這sowywane przeciwko naszym interesom narodowym.    Tutaj dzisiaj pan premier Buzek powiedzia rzecz zupe軟ie absurdaln, bo z jednej strony powiedzia, 瞠 opowiadamy si za zwi瘯szeniem ilo軼i decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej wi瘯szo軼i g這sów, czyli za ograniczeniem suwerenno軼i ewentualnie pa雟twa polskiego, gdyby w referendum Polacy chcieli do Unii przyst徙i, a z drugiej strony mówi: ale z zagwarantowaniem interesów narodowych. No, nie mo積a mie rybki i jej zje嗆. Albo - albo. Albo b璠zie decyzja Unii Europejskiej - zreszt niestety podj皻a bez naszego udzia逝 - 瞠 si ograniczy suwerenno嗆 pa雟tw cz這nkowskich, albo te zachowa si prawa ingerencji w sprawach 篡wotnych, narodowych, dla danych krajów cz這nkowskich. To s sprawy zupe軟ie kluczowe. Ale te tej wiedzy dzisiaj nie mamy. Ani nie mamy wiedzy o bilansie kosztów i strat, ani nie mamy, z drugiej strony, wiedzy o tym, jaka b璠zie Unia Europejska, do której mo瞠my ewentualnie wej嗆 - je郵i nas zechc, bo, jak mówi, to nie jest ma鹵e雟two z mi這軼i, mo瞠 b璠zie z rozs康ku, o ile ten rozs康ek b璠zie rzeczywi軼ie powa積y, o ile b璠zie jaka wiedza merytoryczna.    I na koniec. Kwestia Unii Europejskiej jest oczywi軼ie ju dzisiaj w Polsce widoczna na przyk豉dzie konkretnych spraw. Chodzi o spraw Deutsche Banku (...).    Sprawa Deutsche Banku, czyli wrogiego przej璚ia BIG Banku Gda雟kiego przez niemiecki bank, który notabene jeszcze si nie rozliczy z finansowania obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i oddziaów Waffen SS. Ma to jaki wymiar etyczny, ale przede wszystkim ekonomiczny. Poza wiedz parlamentu, przy jakim dziwnym zachowaniu rz康u, przy braku zagwarantowania interesów skarbu pa雟twa firma z Unii Europejskiej, bardzo istotny bank, wchodzi na nasz rynek w sposób bezprawny. W Niemczech takie rzeczy ko鎍zy造 si reakcj s逝瘺 specjalnych i bardzo stanowcz reakcj rz康u. A tutaj? Mamy oczywi軼ie reakcj zainteresowanych, czyli SLD, bo mieli tam du瞠 pieni康ze, media troch to podchwyci造, po czym sprawa ucicha. Okazuje si, 瞠 instytucje Unii Europejskiej ju wchodz na nasz rynek, my z tego niewiele mamy, oddajemy rynek, tak jak oddali鄉y rynek mediów, je郵i chodzi o pras (ponad 70% rynku gazet to s ju tylko gazety polskoj瞛yczne, z regu造 gazety niemieckie). Za chwil grozi nam to w odniesieniu do banków. Jakie b璠 narz璠zia pa雟twa polskiego po wej軼iu do Unii Europejskiej, 瞠by zabezpiecza nasze interesy, dba o infrastruktur, szkolnictwo, s逝瘺 zdrowia? Czy to wszystko mamy sprywatyzowa? Rozumiem, zlikwidowa huty, stocznie, kopalnie, sprzeda banki, wszystko sprzeda, ale z czego b璠 podatki, z czego b璠zie si finansowa realizacj podstawowych obowi您ków pa雟twa? Musz powiedzie, 瞠 ta polityka jest zupe軟ie nieroztropna.

 (...)


    Panie Marsza趾u! Wysoka Izbo! Niewiele miesi璚y min窸o, po raz kolejny debatujemy o sprawie wa積ej, o sprawie integracji Polski z Uni Europejsk. Powodem tej debaty jest informacja premiera, informacja rz康u, i rz康 planuje zasypa parlament ustawami zajmuj帷ymi si dostosowaniem polskiego prawa do standardów Unii Europejskiej, do wymogów Unii Europejskiej, i 瞠 proporcja b璠zie odwrotna ni dotychczas. Dotychczas by這 niewiele takich ustaw. W tej chwili rz康 zapowiada, 瞠 80%, mo瞠 wi璚ej, takich ustaw Sejm b璠zie w trybie pilnym rozpatrywa i znacznie mniej b璠zie, znikoma ilo嗆, ustaw dotycz帷ych spraw wewn皻rznych, niezwi您anych z integracj z Uni Europejsk. To jest faktyczny powód tej debaty i zwrócenia uwagi Wysokiej Izby na sprawy Unii. My郵, 瞠 ten prawdziwy powód jest wysoce niebezpieczny, gdyby mia豉 si zrealizowa koncepcja rz康u nadganiania w豉snych opó幡ie kosztem ustaw wa積ych dla wewn皻rznych spraw Polski. Przed referendum o ewentualnym przyst徙ieniu do Unii Europejskiej by這by to samo w sobie niezwykle niebezpieczne.

    Pomówmy merytorycznie o zagadnieniu. Po pierwsze, wyst瘼uj帷y przedstawiciele rz康u, premier, Unii Wolno軼i, co zrozumia貫, ale i SLD, twierdzili zgodnie, i z punktu widzenia ich formacji politycznych wej軼ie do Unii Europejskiej jest celem... Podkre郵am bardzo wyra幡ie, to mówili: pan Oleksy, pan Mazowiecki, pan Buzek i pan Stycze z AWS, 瞠 celem ich formacji politycznych, celem ich dzia豉lno軼i jest wej軼ie Polski, Trzeciej Rzeczypospolitej, do Unii Europejskiej. To jest zasadnicze pole sporu, jakie od o鄉iu lat polskiej niepodleg這軼i konfederacja toczy z euroentuzjastami. Otó z naszego punktu widzenia - traktowania polityki jako s逝瘺y dla dobra publicznego, dla obywateli - wszelkie dzia豉nia pa雟twa, elit politycznych, to s wy陰cznie dzia豉nia, które powinny by nacechowane trosk o przysz這嗆 Polaków, Polski, i dla nas to jest kryterium najwa積iejsze. Nie mo瞠 nim by cel instrumentalny, wej軼ie w jak捷 struktur gospodarcz. My郵, 瞠 to jest zasadniczy powód, bardzo jasno widoczny, tak dobitnie, ró積icy mi璠zy naszym podej軼iem a podej軼iem 鈔odowisk kosmopolitycznych czy internacjonalistycznych, jak w przypadku SLD. I to jest bardzo 豉twe i dobitne rozró積ienie dwóch postaw.    Sprawa bardzo wa積a, któr poruszy premier Buzek. Jak echo wraca teza sprzed kilku lat, kiedy przyjmowa豉 tutaj Wysoka Izba uk豉d stowarzyszeniowy z Uni Europejsk. Mówi這 si, i dzisiaj znowu to echo powróci這, 瞠 wej軼ie do Unii Europejskiej jest dla Polski gwarantem bezpiecze雟twa, 瞠 da Polsce bezpiecze雟two. To jest jakie ca趾owite znowu nieporozumienie. Bezpiecze雟two Polsce, Rzeczpospolitej, da這 wej軼ie do NATO. Sojusz Pó軟ocnoatlantycki, zwi您anie si gwarancjami militarnymi ze strony Stanów Zjednoczonych da這 Polsce gwarancje bezpiecze雟twa, przynajmniej w zakresie zagro瞠nia rosyjskiego, podstawowego zagro瞠nia geopolitycznego, i w zakresie polskiej racji stanu. Oczywi軼ie najwa積iejsz spraw by這 wej軼ie do NATO. Jeste鄉y w NATO i opowie軼i o tym, 瞠 potrzebujemy gwarancji bezpiecze雟twa i 瞠 Unia Europejska nam je da... W przypadku Rosji nie wida, by Unia Europejska zachowywa豉 si specjalnie roztropnie (...)”.
Tyle historii. Dzi, gdy komisarz Janusz Lewandowski przyznaje, 瞠 300 mld z obiecane przez PO w kampanii to tylko reklama, trzeba realnie wróci na ziemi i przyjrze si UE z perspektywy dobrego albo z貫go biznesu. To, 瞠 wszyscy czekaj na koniec grudnia i sztucznie utrzymuj kurs euro do innych walut narodowych w celu korzystnego przeliczenia dotacji nie zwalnia polskiego rz康u z szukania innych dróg dla rozwoju, np. realizacji naszego postulatu Inicjatywy Wyszehradzkiej zamiast klepania si z niemieckimi i francuskimi politykami po plecach.Adam S這mka


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdj璚ia w galeriach.


poniedzia貫k, 16 pa寮ziernika 2017

Licznik odwiedzin:  1 704 316  

Statystyki

Odwiedziny: 1704316
Galerie
  • liczba zdj耩: 154
Bloog istnieje od: 4081 dni

Notka ...

Adam S這mka
jest jednym z najmniej realnie znanych polskich polityk闚 鈔edniego pokolenia. Urodzi si w 1964 roku. Uko鎍zy Wy窺z Szko喚 Pedagogiczn w Cz瘰tochowie. By pos貫m na Sejm RP w latach 1991 - 2001.

By造 polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu (3 kadencje), by造 cz這nek Komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, by造 cz這nek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. 皋na Beata. Hobby: szachy, turystyka g鏎ska, komputery.

Obecnie Przewodnicz帷y KPN-Ob霩 Patriotyczny.

Subskrypcja

Wpisz sw鎩 adres e-mail aby otrzymywa info o nowym wpisie: