Bloog Wirtualna Polska
S 1 269 872 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj si | za堯 bloga
Kana ATOM Kana RSS
Kategorie

Zdj璚ia w galeriach.


NIE dla narkotyk闚!

sobota, 27 lipca 2013 11:57

Legalizacja narkotyków nie doprowadzi do ograniczenia ich spo篡cia – o鈍iadczy papie Franciszek podczas inauguracji pawilonu dla uzale積ionej m這dzie篡 w Szpitalu 鈍. Franciszka z Asy簑 w Rio de Janeiro. Wizyta Ojca 安i皻ego w Brazylii ma 軼is造 zwi您ek z organizacj 安iatowych Dni M這dzie篡.O dost瘼ie do narkotyków dyskusja trwa z przerwami od ko鎍ówki Sejmu RP II kadencji, gdy w dniu 24 kwietnia 1997 r. gównie g這sami SLD i Unii Wolno軼i wprowadzono do ustawy o przeciwdzia豉niu narkomanii mo磧iwo嗆 posiadania tzw. „nieznacznej ilo軼i” na w豉snej u篡tek.Ju w maju 2007 r. m這dzieówka KPN – Obóz Patriotyczny (Stowarzyszenie „M這dzi Konfederaci”) zaproponowa豉, by znowelizowa w/wym. ustaw i wprowadzi ca趾owity zakaz legalnego posiadania narkotyków.Trzy lata nasze 鈔odowisko przekonywa這 inne ugrupowania do tej inicjatywy. W tym czasie inicjatyw popar, np. pose AWS-ZChN Kazimierz Marcinkiewicz czy wiceprzewodnicz帷y Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezale積ego Zrzeszenia Studentów Krzysztof Kwiatkowski (by造 minister sprawiedliwo軼i, a od niedawna prezes NIK).Trzy lata zaj窸o przekonanie posów KP AWS, ROP, PSL i Naszego Ko豉 do odpowiedniej i proponowanej przez nas nowelizacji wspomnianej ustawy. Mimo sprzeciwu Unii Wolno軼i i SLD zakaz wprowadzono w roku 2000.Jak瞠 wielu jest „kupców 鄉ierci”, którzy id za logik w豉dzy i pieni璠zy za wszelk cen! – przypomina Ojciec 安i皻y. Plaga handlu narkotykami, która sprzyja przemocy oraz sieje ból i 鄉ier, domaga si aktu odwagi ca貫go spo貫cze雟twa! – mówi.字odowiska liberaów wywodz帷ych si z by貫j Unii Wolno軼i i SLD wielokrotnie podejmowa造 próby przywrócenia mo磧iwo軼i posiadania narkotyków na w豉sny u篡tek argumentuj帷, 瞠 osoby uzale積ione powinny mie dost瘼 do narkotyków. My z ca陰 stanowczo軼i twierdzili鄉y (co przej窸o w argumentacji MSWiA), 瞠 przywrócenie tego kontrowersyjnego zapisu utrudni prac organom 軼igania, gdy ponownie diler z豉pany przez funkcjonariuszy np. policji b璠zie twierdzi, 瞠 posiadany narkotyk ma na w豉sny u篡tek.Przez dekad nie podj皻o skutecznej próby ponownej legalizacji mo磧iwo軼i posiadania nieznacznej ilo軼i na w豉sny u篡tek. Propozycj wysnu by造 polityk UW i ówczesny minister zdrowia Marek Balicki. Wtedy ponownie 鈔odowisku KPN-OP wspólnie z pos貫m Tomaszem Markowskim uda這 si zablokowa projekt psucia prawa.Papie przestrzeg tak瞠, 瞠 legalizacja narkotyków nie doprowadzi do ograniczenia ich spo篡cia, wskazywa, i mo瞠 ona jedynie utrwala patologie i poszerza skal zniszczenia cz這wieka, a w konsekwencji spo貫cze雟twa. – Nie da si ograniczy rozprzestrzeniania i oddzia造wania uzale積ienia chemicznego za pomoc liberalizacji u篡wania narkotyków, o czym obecnie dyskutuje (...) – uzna Franciszek.


By造 lider FM ROP i pose KP PiS z這篡 interpelacj poselsk nr 9577 (IV kadencja Sejmu RP). Wiceminister SWiA (o dziwo z SLD) Andrzej Brachma雟ki w odpowiedzi na ni pisa: „Wprowadzenie w 篡cie projektu resortu zdrowia mo瞠 pogorszy mo磧iwo軼i 軼igania przest瘼stw zwi您anych z narkotykami. Jak dowodzi praktyka i analiza prowadzonych spraw operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-郵edczych, zorganizowane grupy przest瘼cze zajmuj帷e si handlem narkotykami tak organizuj dzia豉lno嗆 przest瘼cz, by diler w chwili sprzeda篡 posiada przy sobie jedn, dwie 範zia趾i narkotyków. Maj帷 przy sobie nieznaczn ilo嗆 鈔odków odurzaj帷ych lub psychotropowych, mo瞠 wyja郾ia, 瞠 nie jest dilerem, ale narkomanem, a ujawnione narkotyki posiada na w豉sny u篡tek. Zabiegi te s obecnie nieskuteczne, poniewa w obowi您uj帷ym systemie prawnym posiadanie narkotyków, bez wzgl璠u na ich ilo嗆 jest karalne. Nale篡 wyra幡ie podkre郵i, i przez karalno嗆 posiadania narkotyków uda這 si os豉bi aktywno嗆 setek dilerów i rozbi wiele grup przest瘼czych. Mo積a stwierdzi, 瞠 wprowadzenie w 篡cie przepisów w proponowanym kszta販ie uniemo磧iwi w praktyce skuteczne zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami, gdy zatrzymany diler w sytuacji opisanej wy瞠j nie b璠zie podlega odpowiedzialno軼i karnej”.Projekt Balickiego w 2005 r. upad i pozosta w biurku ministra. W latach rz康ów PiS uda這 si utrzyma w tej sprawie status quo. Jednak w lipcu 2009 r. premier Donald Tusk i minister sprawiedliwo軼i Krzysztof Kwiatkowski og這sili, 瞠 rz康 wniesie do Sejmu projekt, wed逝g którego prokurator b璠zie móg odst徙i od 軼igania osoby posiadaj帷ej niewielk ilo嗆 narkotyku na w豉sny u篡tek. 疾 takie osoby „b璠 kierowane na leczenie lub reedukacj”.Niestety … z inicjatywy m.in. by貫go lidera NZS (który wydatnie przyczyni si onegdaj do wprowadzenia zakazu posiadania) Krzysztofa Kwiatkowskiego uczyniono pierwszy wy這m i wprowadzono w 2011 r. mo磧iwo嗆 odst徙ienia od karania za posiadanie narkotyków g這sami posów PO, PSL, SLD i 2/3 PJN.Jednym z filarów lewicowego lobby jest stary projekt dopuszczenia mo磧iwo軼i posiadania marihuany i zalegalizowania domowych upraw konopi. Stachanowiec SLD pose Leszek Miller uwa瘸, 瞠 je瞠li projekt k豉d豚y gówny nacisk zastosowanie marihuany do celów leczniczych, to Sojusz jest w stanie takie rozwi您anie poprze (tzn. stary projekt ministra Balickiego). W podobnym kierunku dzia豉 Ruch Palikota.Podsumowuj帷. Papie Franciszek dosy jasno udzieli wsparcia dla przeciwników legalizacji narkotyków. 畝dne lewicowe „opium dla ludu” w postaci rzekomych dodatkowych wp造wów do bud瞠tu ze 鈔odków uzyskanych z opodatkowania „kupców 鄉ierci” nie jest realnym argumentem. Tworzenie rzekomego prawa do uzale積ienia jako "zdobyczy" wolno軼i jest jedynym przejawem propozycji lewicy dla m這dych Polaków.Zamiast zajmowa si podobnymi tematami zast瘼czymi chcemy dyskusji o szansach na godne 篡cie m這dych Polaków. Od partii parlamentarnych nale篡 domaga si przedstawienia recepty na kryzys demograficzny czy blisko 40% bezrobocie w鈔ód osób do 35 roku 篡cia. Brak realnej ilo軼i miejsc pracy na kodeksowe umowy to dalsze balansowanie na kraw璠zi systemu emerytalnego w przysz這軼i. Tysi帷e m這dych Polaków tkwi w okowach „PRL 2”, gdzie na godne 篡cie maj szans nieliczni ci, którzy maj w rodzinie „doj軼ie” do nowej nomenklatury. Reszt aktywno軼i m這dych Polaków parali簑je postkomunistyczny uk豉d w s康ach czy prokuraturze, a tak瞠 kolesiostwo, nepotyzm, korupcja i oderwany od rzeczywisto軼i PR.Czas to zmieni!


Podziel się
oceń
10
2

komentarze (4) | dodaj komentarz

KPN-OP proponuje korzystne zmiany w podatkach

鈔oda, 24 lipca 2013 8:44

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGΒJ
Obóz PatriotycznyWarszawa, 24 lipca 2013 r.

CZAS NA REALNE WSPARCIE DLA RODZIN !


W sytuacji, gdy rz康 Donalda Tuska rozrzutnie udziela wsparcia niektórym bankrutuj帷ym krajom UE - nie mo積a zapomina o dbaniu o interesy w豉snych obywateli. Wyra幡ej pomocy wymagaj szczególnie m這dzi Polacy oraz rodziny.St康 opowiadamy si za zmianami w podstawie opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzi jest to zasadniczo suma dochodów z poszczególnych 廝óde przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatni ró積ic mi璠zy sum przychodów, a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Mo磧iwe jest ich 陰czne opodatkowanie za po鈔ednictwem tzw. „ilorazu ma鹵e雟kiego”, przy spe軟ieniu m.in. nast瘼uj帷ych warunków:- pozostawanie przez ca造 rok podatkowy w zwi您ku ma鹵e雟kim;
- pozostawanie w ci庵u ca貫go roku podatkowego we wspólno軼i maj徠kowej ma鹵e雟kiej (ograniczenie wspólno軼i nie spe軟ia tej przes豉nki);
- wspólne i w terminie z這瞠nie wniosku o 陰czne opodatkowanie;
- 瘸den z ma鹵onków (ani osoba samotnie wychowuj帷a dzieci) nie korzysta jednocze郾ie z opodatkowania na zasadach okre郵onych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne;
- niekorzystanie z opodatkowania pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej 19% stawk podatków.KPN-OP opowiada si za zast徙ieniem tzw. „ilorazu ma鹵e雟kiego” proponowanym przez nas „ilorazem rodzinnym” dla osób korzystaj帷ych obecnie z najni窺zej stawki podatkowej.De facto sprowadza si do radykalnego obni瞠nia ci篹arów podatkowych, które na這穎ne s na polskie rodziny. Kumulacja dochodów rodziny (osób samotnie wychowuj帷ych dzieci) powinna polega na sumowaniu dochodów rodziców i doliczeniu dochodów ma這letnich dzieci, a nast瘼nie dzieleniu sumy dochodów przez ilo嗆 osób prowadz帷ych wspólne gospodarstwo domowe. Od tego powinien by obliczony podatek. Uwa瘸my, 瞠 wystarczaj帷 przes豉nk do skorzystania z tego rozwi您ania powinna by deklaracja sk豉dana w Urz璠zie Skarbowym o ilo軼i osób prowadz帷ych wspólne gospodarstwo domowe.

W ten sposób uwzgl璠niaj帷 ci篹ary finansowe, jakimi dotychczas obarczone s polskie rodziny, które decyduj si na dziecko (-ci), damy impuls dla ich rozwoju. To szczególnie wa積e przy ni簑 demograficznym. Uwa瘸my, 瞠 w ten sposób, realnie pozostawimy w portfelu Polaków wi璚ej 鈔odków finansowych.

Chcemy te obni瞠nia stawki podatkowej do 17% i podwy窺zenia obecnej stawki 32% dla zarabiaj帷ych najwi璚ej do poziomu 34%. Uwa瘸my te, 瞠 kwota wolna powinna wynie嗆 6-krotno嗆 najni窺zego wynagrodzenia podawanego przez GUS.

Równocze郾ie uwa瘸my za celowe wsparcie inicjatyw zmierzaj帷e do pe軟ego zwolnienia z podatku dochodowego emerytów i rencistów.Konfederacja Polski Niepodleg貫j – Obóz Patriotyczny


Podziel się
oceń
5
1

komentarze (2) | dodaj komentarz

Adam S這mka do min. Kosiniaka - Kamysza ws. opiekun闚 os鏏 chorych

poniedzia貫k, 22 lipca 2013 9:51

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGΒJ
OBÓZ PATRIOTYCZNY


Warszawa, 22 lipca 2013 r.
Minister Pracy i Polityki Spo貫cznej
Pan W豉dys豉w Kosiniak – KamyszL I S T   O T W A R T Y

Szanowny Panie Ministrze!Konfederacja Polski Niepodleg貫j – Obóz Patriotyczny zwraca si do Pana Ministra o podj璚ie inicjatywy w zakresie zmiany ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o 鈍iadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548). Zgodnie ze zmianami ustawowymi obowi您uj帷ymi w pe軟i od 1 lipca br. specjalny zasi貫k opieku鎍zy zostanie przyznany, je瞠li 陰czny dochód rodziny osoby sprawuj帷ej opiek oraz rodziny osoby wymagaj帷ej opieki w przeliczeniu na osob nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o 鈍iadczeniach rodzinnych (obecnie kwota ta wynosi 623 z).Zdaniem KPN – Obóz Patriotyczny ani 鈍iadczenie piel璕nacyjne (dla osób opiekuj帷ych si osobami, których niepe軟osprawno嗆 powsta豉 nie pó幡iej ni do uko鎍zenia 18. roku 篡cia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy窺zej, jednak nie pó幡iej ni do uko鎍zenia 25. roku 篡cia), ani specjalny zasi貫k opieku鎍zy nie mog w 瘸dnym razie przyznawane w oparciu o kryterium dochodu ustalone na 瞠nuj帷o niskim poziomie.Ministerstwo Pracy i Polityki Spo貫cznej powinno mie 鈍iadomo嗆, 瞠 opieka nad osobami chorymi jest form najci篹szej mo磧iwej pracy, której wymiar w niektórych wypadkach dochodzi do opieki ca這dobowej (24h). W naszym kr璕u cywilizacyjnym opieka nad chorymi przewlekle oraz osobami choruj帷ymi z uwagi na zaawansowany wiek jest uwarunkowania tradycj. Wprowadzone zasady przyznawania 鈍iadcze b璠 prowadzi造 do wymuszonego ci篹k sytuacj materialn oddawania osób przewlekle chorych do domów pomocy spo貫cznej lub pozostawiania bez opieki w ogóle.Zdaniem Konfederacji je郵i III RP pod rz康ami koalicji PO – PSL sta na dalsze wyp豉canie miliardów z這tych na rzecz 鈍iadcze emerytalnych i rentowych tysi璚y totalitarnych zbrodniarzy, który uzyskuj wielotysi璚zne dochody z podatków p豉conych przez ostatnie 24 lata równie przez cz這nków opozycji demokratycznej PRL to sta nas przede wszystkim na stosowanie zasady pomocniczo軼i dla najs豉bszych – do tego pokrzywdzonych losowo.Zmiany wprowadzone g這sami koalicji PO – PSL i sztywne ustalenie negatywnej przes豉nki w postaci kryterium dochodowego na poziomie 623 z dochodu na osob w gospodarstwie domowym jest kpin z wyrzeczenia tysi璚y Polaków opiekuj帷ych si z w豉snej woli - a nie ch璚i zysku - chorymi cz這nkami swoich rodzin.Z informacji KPN – Obóz Patriotyczny wynika, 瞠 w豉郾ie w lipcu rozpocz窸o si wydawanie przez o鈔odki pomocy spo貫cznej tysi璚y decyzji o odmowie przyznania 鈍iadcze opieku鎍zych. Skoro MPiPS szuka oszcz璠no軼i to powinno zwróci uwag na marnotrawienie 鈔odków publicznych przez Ministerstwo Sportu, np. na koncert Madonny lub marnowanie 鈔odków przez polityków PO na cygara, odzie, spotkania integracyjne i inne kosztowne wydatki utrzymywane z pieni璠zy podatników – w tym tych, którzy sprawuj bezpo鈔edni opiek nad przewlekle chorymi.Panie Ministrze !W zwi您ku z przedstawiona sytuacj wnosimy o pilne podj璚ie stosownej inicjatywy ustawodawczej, która naprawi kolejn skandaliczn i szkodliw spo貫cznie wpadk rz康u Donalda Tuska – uderzaj帷 w setki tysi璚y chorych i ich rodzin.Z wyrazami szacunku

Przewodnicz帷y KPN-Obóz Patriotyczny,
pose na Sejm RP (1991-2001),
rzecznik Ruchu By造ch i Przysz造ch Wi篥niów Politycznych „NIEZΜMNI”

(-) Adam S這mka


Podziel się
oceń
7
1

komentarze (0) | dodaj komentarz

Dzia豉niem upami皻nijmy 酥. Janusza Ro磬a!

niedziela, 21 lipca 2013 10:06

Niedawno „Fakt” poinformowa, 瞠 utrzymanie zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego kosztuje podatników ponad 2 mln rocznie. Tymczasem przez wiele lat o zado嗆uczynienie zabiega nestor lubelskiej opozycji Janusz Ro瞠k. Nie doczeka sprawiedliwo軼i. Zmar 4 lipca. Dok豉dnie w 24. rocznic pikiety KPN przed gmachem polskiego parlamentu w sprawie sprzeciwu wobec wybrania Jaruzelskiego na prezydenta PRL.

 

 

如. Janusz Ro瞠k

 

同. Janusz Ro瞠k (18.12.1921-4.07.2013 r.)

 

 

Taka przypadkowa i smutna zbie積o嗆. Janusz Ro瞠k by pos貫m z ramienia Komitetu Obywatelskiego z okr璕u Lubartów. To m.in. on z這篡 interpelacj poselsk nr 1, która dotyczy豉 pobicia przez aparat represji PRL tych, którzy nie chcieli honorowania komunistycznych zbrodniarzy.
By on rozpracowywany przez komun nawet w czasie, gdy pe軟i mandat poselski a do 3 sierpnia 1989 r. przez Wydzia III/IIIA Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie/RUSW w 璚znej w ramach SOR kryptonim „Rolnik”.

 

Pró積o szuka dzi na stronie internetowej Sejmu RP kondolencji, jakiej formy przypomnienia o Zmar造m. Jedynie senator Henryk Górski przypomnia zas逝gi 酥. Janusza Ro磬a w o鈍iadczeniu w czasie ostatniego posiedzenia Senatu RP. Jeden na 560 parlamentarzystów!

 

Za pó幡o?

 

Wbrew art. 2 i 19 Konstytucji RP „wymiar sprawiedliwo軼i” III RP swoimi decyzjami plu 酥. Januszowi Ro磬owi w twarz. Ten „niezawis造” wymiar sprawiedliwo軼i wzniesiony na jego w豉snych barkach. Jednego z milionów walcz帷ych o niepodleg這嗆!

 

W styczniu na 豉mach wPolityce.pl opublikowano mój tekst, pt. „Co nie mie軼i si w g這wie Lecha Wa喚sy? W efekcie „zmowy okr庵這sto這wej” i „grubej kreski” utrwalacze w豉dzy ludowej 篡j z wielotysi璚znych emerytur”.

 

Pisa貫m wtedy:

 

„(…) We wrze郾iu 2009 r. S康 Okr璕owy w Lublinie oddali pozew o odszkodowanie skierowany przez nestora lubelskiej opozycji (…) Janusza Ro磬a przeciwko funkcjonariuszom MO i SB, którzy pobili go w 1978 roku. Na posterunku milicji w Milejowie zosta pobity przez komendanta posterunku Józefa R. i funkcjonariusza SB Zdzis豉wa H. Obaj zostali skazani za to prawomocnym wyrokiem na kary po jednym roku i jednym miesi帷u wi瞛ienia. (…)

 

Pan Janusz w czasie II wojny 鈍iatowej by 穎軟ierzem Batalionów Ch這pskich. W latach 1945 -1947 s逝篡 jako chor捫y w KBW i zosta wydalony z wojska za cz這nkostwo w PSL. Od 1977 zaanga穎wa si w dzia豉lno嗆 Ruchu Obrony Praw Cz這wieka i Obywatela. W 1978 powo豉 pierwsz niezale積 organizacj rolników (Tymczasowy Komitet Samoobrony Ch這pskiej Ziemi Lubelskiej). Janusz Ro瞠k 軼i郵e wspó逍racowa z Konfederacj Polski Niepodleg貫j. Po „Sierpniu 1980” sta si jednym z liderów rolniczej „Solidarno軼i”. W stanie wojennym zosta internowany na okres od 13 grudnia 1981 do 28 kwietnia 1982. Skazano go nast瘼nie na kar trzech lat pozbawienia wolno軼i za napisanie apelu do wojskowych o niesubordynacj. W 1983 uzyska zwolnienie na mocy amnestii. By pos貫m z ramienia Komitetu Obywatelskiego wybranym w okr璕u Lubartów.

 

Uzasadniaj帷 wyrok o oddaleniu powództwa, s璠zia Jolanta Szymanowska podkre郵i豉, 瞠 Ro瞠k zbyt d逝go zwleka z wyst徙ieniem o odszkodowanie. By aktywnym dzia豉czem i móg to zrobi. Mia 鈍iadomo嗆, 瞠 up造w czasu dzia豉 na jego niekorzy嗆. Od jego pobicia na posterunku milicji min窸o 30 lat, a wed逝g prawa roszczenia o odszkodowanie przedawniaj si po up造wie najdalej 10 lat od zdarzenia, które jest ich przyczyn. S璠zia podkre郵i豉, 瞠 Ro瞠k wiedzia, kto go pobi i w zwi您ku z tym móg wyst徙i o odszkodowanie zaraz po pobiciu. „Je郵i nawet przyj望, 瞠 czas dochodzenia roszcze, wywo豉nych represjami w latach 70. czy 80., uleg zawieszeniu do czerwca 1989 r., to powód wyst徙i z powództwem dopiero w 2008 r., czyli po up造wie 20 lat, kiedy to roszczenie mog這 by dochodzone” – powiedzia豉 s璠zia.

 

      ”Powód nie tylko by zaanga穎wany w ruch antykomunistyczny, ale dzia豉 tak瞠 w wolnej Polsce, by pos貫m na Sejm, korzysta z pomocy warszawskich adwokatów, powinien tak瞠 zadba o swój interes” – doda豉 s璠zia. Ro瞠k przegra te proces, w którym domaga si 2 mln z odszkodowania od Skarbu Pa雟twa za pobicie w 1978 r. – tak瞠 z powodu przedawnienia (…)”.

 

Miliony z這tych marnowane na siepaczy totalitaryzmu

 

Miliony z這tych wydane na zbrodniarza Jaruzelskiego, ale przede wszystkim brak os康zenia komunistycznych zbrodniarzy s ha鎟 dla „wymiaru sprawiedliwo軼i”, który w stosunku do nestorów polskiej opozycji nie ma lito軼i. Nie ma dla nich szacunku nakazanego art. 19 Konstytucji, ani realizacji jej art. 2. Prace nad jak捷 form „pomocy” dla bohaterów walki o upadek PRL id w kierunku „pomocy socjalnej”. Skala ja軛u積y proponowana przez Platform b璠zie mniej wi璚ej taka, jak miesi帷 utrzymania Jaruzelskiego równy 200 takim zasi趾om. Wi璚ej. Zak豉daj帷, 瞠 cz窷 opozycjonistów 篡j帷ych dzi na kraw璠zi ubóstwa zwróci si z konieczno軼i o t „pomoc” … to roczne utrzymanie Jaruzelskiego przekroczy wszystkie nak豉dy pa雟twa rz康zonego przez PO na rzecz tych, którzy walczyli o niepodleg這嗆. To zwyk豉 pod這嗆.

 

如. Janusz Ro瞠k chcia swoimi pozwami przywróci w豉軼iw optyk w godnym traktowaniu opozycjonistów czasów PRL. Bez 瘸dnego problemu mo積a bowiem obni篡 鈍iadczenia dla komunistycznych siepaczy do 600 –800 z / miesi璚znie. Bowiem Europejski Trybuna Praw Cz這wieka w Strasburgu nie ma zamiaru broni totalitarnych s逝gusów. To z tych zaoszcz璠zonych na totalitarnych siepaczach 鈔odków powinny by oferowane dodatki do rent czy emerytur wszystkich dzia豉czy opozycji, którzy przyczynili si do upadku PRL.

 

Nestor lubelskiej opozycji nie doczeka sprawiedliwo軼i. Ani ze strony s康ownictwa, ani szerzej od instytucji III RP. Poza os康zeniem zbrodniarzy komunistycznych mog obieca, 瞠 my do w豉軼iwej oceny dzia豉lno軼i milionów cz這nków I Solidarno軼i, KPN, Solidarno軼i RI, Solidarno軼i Walcz帷ej, NZS, FMW doprowadzimy! A o 酥. Januszu Ro磬u i jego walce oraz patriotycznej postawie nie zapomnimy.


Podziel się
oceń
7
1

komentarze (3) | dodaj komentarz

Dla kogo Trybuna Stanu?

鈔oda, 17 lipca 2013 9:31

W czasie rz康ów Donalda Tuska wywo豉no kryzys w PLL LOT. Ciekawym jest fakt, 瞠 narodowy przewo幡ik przez jaki czas by naciskany przez tolerowan przez ABW firm Marcina P. OTL Ekspress, której doradza syn premiera.  Jaki ma to zwi您ek z faktem, 瞠 w czasach PRL w PLL LOT umiejscowionych by這 148 agentów WSI? Raczej powa積y! Je郵i komunistyczny genera, który bra udzia w sporz康zeniu audytu na rzecz narodowego przewo幡ika ginie niedawno w „seryjnym samobójstwie”! Na odleg這嗆 nieciekawie pachnie ewentualny zwi您ek by造ch funkcjonariuszy z I Departamentu MSW PRL z funkcjonariuszami WSI je郵i si zawa篡 podobie雟two afery „疾lazo” (nielegalny handel s逝瘺 specjalnych z這tem i wyrobami jubilerskimi, walutami, etc.) z gromadzeniem z這ta przez Amber Gold!
Afera Amber Gold przes豉nia spraw firmy lotniczej, której pojawienie si na lokalnym rynku lotniczym powa積ie wp造n窸o na kondycj narodowego przewo幡ika. De facto obni瞠nie warto軼i LOT-u by這 na r瘯 rz康owi Donalda Tuska, który przez „prywatyzacj” jej resztek chce wk豉da wymierne sumy do dziurawego i przeszacowanego bud瞠tu. Ca豉 sytuacja przypomina likwidacj polskiego przemys逝 stoczniowego, za któr przed Trybuna貫m Stanu powinien stan望 w przesz這軼i Mieczys豉w Rakowski. By on jednak chroniony przez lobby postkomunistów i ich okr庵這sto這wych apologetów.
Sztuczne obni瞠nie warto軼i i zwielokrotnienie zad逝瞠nia doprowadzi這 do przej璚ia przez niemieckie stocznie wi瘯szo軼i klientów naszych stoczni. Je郵i s造sz, 瞠 w zamian za pomoc publiczn mamy likwidowa po陰czenia PLL LOT /do oko這 10 miast (Aten, Helsinek, Zurychu, Belgradu, Kairu, Bejrutu, Barcelony, Berlina czy Dusseldorfu). Skasowana b璠zie te cz窷 po陰cze z lotnisk regionalnych do portów niemieckich./ czy sprzeda cz窷 nowoczesnej floty (15 samolotów Embraer), a 2 Dreamlinery wydzier瘸wi ... to oddajemy jedyne mo磧iwo軼i realnej konkurencji PLL LOT z Lufthans.
Czas wzorem rz康u w璕ierskiego Viktora Orbana powiedzie Brukseli dosy dyktatu. Nie jeste鄉y tylko biernymi klientami dla waszych towarów i us逝g!Dalsze rz康y Platformy Obywatelskiej s dla Polski niekorzystne. Sprawa „prywatyzacji” PLL LOT czy lobbingu na rzecz sprzeda篡 Azotów Tarnów pokazuje, 瞠 trwa wyprzeda resztek maj徠ku narodowego, któr w zasadzie mo積a nazwa aukcj.
Na to ze strony 鈔odowisk patriotycznych zgody nie ma i nie b璠zie. Zamiast mydli oczy Polakom Trybuna貫m Stanu dla Jaros豉wa Kaczy雟kiego i Zbigniewa Ziobry za próby zwalczania korupcji i samobójstwo Barbary Blidy czas realnie zastanowi si nad postawieniem przez nim kilkunastu ministrów za dzia豉nie sprzeczne z 篡wotnymi interesami Polski.  Oczywi軼ie w dogodnym momencie, który nadchodzi.Podziel się
oceń
12
2

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zdj璚ia w galeriach.


czwartek, 19 pa寮ziernika 2017

Licznik odwiedzin:  1 705 053  

Statystyki

Odwiedziny: 1705053
Galerie
  • liczba zdj耩: 154
Bloog istnieje od: 4084 dni

Notka ...

Adam S這mka
jest jednym z najmniej realnie znanych polskich polityk闚 鈔edniego pokolenia. Urodzi si w 1964 roku. Uko鎍zy Wy窺z Szko喚 Pedagogiczn w Cz瘰tochowie. By pos貫m na Sejm RP w latach 1991 - 2001.

By造 polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu (3 kadencje), by造 cz這nek Komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, by造 cz這nek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. 皋na Beata. Hobby: szachy, turystyka g鏎ska, komputery.

Obecnie Przewodnicz帷y KPN-Ob霩 Patriotyczny.

Subskrypcja

Wpisz sw鎩 adres e-mail aby otrzymywa info o nowym wpisie: