Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 656 bloog闚 | losowy blog | inne blogi | zaloguj si | za堯 bloga
Kana ATOM Kana RSS
Kategorie

Zdj璚ia w galeriach.


List otwarty do J. Kaczy雟kiego, W. Pawlaka i Z. Ziobry (ustalmy zbie積o軼i programowe)

pi徠ek, 28 wrze郾ia 2012 9:20


KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGLEJ

Obóz Patriotyczny


Warszawa, 28 wrze郾ia 2012 r.

 

L I S T   O T W A R T Y

 
Prezes Prawa i Sprawiedliwo軼i

Pan Jaros豉w Kaczy雟ki

 


Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Pan Waldemar Pawlak

 


Prezes Solidarnej Polski

Pan Zbigniew Ziobro

 Szanowni Panowie !

 
Konfederacja Polski Niepodleg貫j – Obóz Patriotyczny chce zg這si do debaty publicznej cz窷 swoich postulatów programowych, które mog przyczyni si do oszcz璠no軼i bud瞠towych i umocnienia pozycji Polski. Uwa瘸my, 瞠 warto zorganizowa wspóln debat 鈔odowisk prospo貫cznych, która pozwoli豉by ustali zbie積o軼i w postulatach programowych mo磧iwe do przeprowadzenia na drodze parlamentarnej przy sprzeciwie liberaów ekonomicznych z Platformy Obywatelskiej i 鈔odowisk postkomunistycznych z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota.

 
Po pierwsze, proponujemy powo豉nie sformalizowanej Inicjatywy Wyszehradzkiej.


Z uwag i lekkim niepokojem przygl康amy si wzrostowi wp造wów Federacji Rosyjskiej na Bia這rusi czy υtwie. W sytuacji kryzysu gospodarczego w wi瘯szo軼i krajów Unii Europejskiej ale i tendencji do jej rozsadzenia (cz窷 polityków angelskich) lub przywrócenia granic (np. kontrole na granicach w Danii) uwa瘸my, 瞠 czas na zreformowanie (sformalizowanie) i wzmocnienie tzw. Grupy / Trójk徠a Wyszehradzkiego (tzw. V4) kosztem niewydolnego Trójk徠a Weimarskiego.  V4 to realizacja fragmentu koncepcji "Mi璠zymorza" proponowanego w czasie II RP przez Marsza趾a Józefa Pi連udskiego, a w czasach bardziej wspó販zesnych przez Konfederacj ... Proponujemy przy tym zmian nazwy na Inicjatyw Wyszehradz. 

 

Grupa Wyszehradzka (tzw. V4), pa雟twa grupy wyszehradzkiej – nieformalne okre郵enie stosowane od 1991 r. w stosunku do trzech pa雟tw 鈔odkowoeuropejskich: Czechos這wacji, Polski i W璕ier – Trójk徠 Wyszehradzki. W pó幡iejszym czasie, wskutek rozpadu Czechos這wacji (1 stycznia 1993 r.), cz這nkami Trójk徠a Wyszehradzkiego sta造 si Czechy i S這wacja, dlatego zmieni on nazw na Grupa Wyszehradzka. Gównym celem Grupy by豉 wspó逍raca z Uni Europejsk i NATO w kwestii przyst徙ienia ich do struktur tych organizacji. Jedyn instytucj Grupy jest Mi璠zynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund).  Konfederacja uwa瘸, 瞠 na bazie forum konsultacji (dzi rola V4) nale篡 stworzy szersz formu喚 opart na 軼is貫j wspó逍racy politycznej i gospodarczej krajów cz這nkowskich V4 w ramach struktur UE kosztem zaanga穎wania w tzw. Trójk徠 Weimarski. Instytucja Mi璠zynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego musi posiada wy窺zy bud瞠t  i sta si forum 軼is貫j wspó逍racy banków centralnych nowej, sformalizowanej Inicjatywy Wyszehradzkiej. Dzi wa積y jest czytelny i jasny sygna adresowany do V4, 瞠 nadchodzi czas w którym warto si zabezpieczy przed kryzysem gospodarczym w UE i reformuj帷 Grup / Trójk徠 Wyszehradzki powo豉 formalnie Inicjatyw Wyszehradzk ... Z tej perspektywy - zdaniem KPN-OP - b璠zie mo積a  skutecznie wzmocni równie Partnerstwo Wschodnie UE i da skuteczniejszy odpór tendencji do poszerzania si wp造wów Federacji Rosyjskiej ...


Przedstawiony kierunek de facto wspar 25 wrze郾ia br. w rozmowie z Rzeczpospolit George Friedman - ameryka雟ki politolog, za這篡ciel i prezes STRATFOR i autor ksi捫ki „Nast瘼ne 100 lat”. Friedman stwierdzi, 瞠, cyt. „To mi璠zywojenna idea Józefa Pi連udskiego. Sojusz ze S這wacj, W璕rami, Rumuni i Bu貪ari mo瞠 zapewni Polsce bezpiecze雟two. Pi連udski rozumia, 瞠 Polska jako lider Europy 字odkowej jest w stanie taki sojusz skonstruowa”.

 

Po drugie, skoro mamy oszcz璠za na administracji to zlikwidujmy powiaty!


Zamiast czerpa gar軼iami z portfeli Polaków trzeba oszcz璠za w administracji. Trzeba zacz望 od likwidacji zb璠nych agend czy gabinetów politycznych poszczególnych ministrów. Mo積a si zastanowi nad ograniczeniem liczby ministerstw. Wbrew temu, co g這si Donald Tusk administracja nie oszcz璠za. St康 w naszym 鈔odowisku uwa瘸my za niecelowe utrzymanie powiatów.   W Polsce jest 314 powiatów oraz 65 miast na prawach powiatu, które s gminami, ale realizuj tak瞠 zadania powiatów. Podzia na województwa, powiaty i gminy jest zbyt drogi. To prosty rachunek 314 razy kilkunastu radnych (np. 15-stu) razy tylko 500 z diety daje 2 355 000 / miesi璚znie. Do tego budynki starostw (ogrzewanie, pr康, itp.), urz璠nicy ... i sytuacja, gdy powiaty s w zasadzie pozbawione p造nno軼i finansowej. Co jaki czas pojawiaj si pomys造 dotycz帷e, np. 陰czenia szpitali, które s utrzymywane przez powiat ze szpitalami gminnymi ... bowiem powiatów na ich utrzymanie nie sta ... Uwa瘸my, 瞠 wartym rozwa瞠nia jest przywrócenie dwóch szczebli samorz康u. Zadania powiatów powinny trafi do urz璠ów marsza趾owskich, wojewódzkich oraz urz璠u gmin czy miast. W dobie kryzysu nie sta nas na niedofinansowane powiaty. Skoro PO chce oszcz璠za ... to zanim ponownie obieca 300 mld z 鈔odków z UE (... czyli wró瘺y, pobo積e 篡czenia, itp.) ... niech pochyli si nad samorz康em i redukcj administracji rz康owej - któr Platforma Obywatelska rozdmucha豉 ...

 


To trzecie, potrzeba realnego wsparcia zatrudnienia m這dych Polaków i preferencji dla MSP.


 Konfederacja zauwa瘸, 瞠 wg. ró積ych sonda篡 w grupie osób do 35 roku 篡cia w Polsce bez pracy pozostaje od 25 - 40 % z nich. Jednocze郾ie wzrastaj koszty zatrudnienia, co dla segmentu MSP (ma貫 i 鈔ednie przedsi瑿iorstwa) oznacza, 瞠 zatrudnienie na umow na czas okre郵ony lub nieokre郵ony kolejnego pracownika powoduje balansowanie na progu wyp豉calno軼i. Trzeba jasno powiedzie, 瞠 uciekanie przedsi瑿iorców w tzw. zatrudnianie na umowy 鄉ieciowe (o dzie這, na zlecenie, na umow tymczasow na cz窷ci etatu) jest wymuszane kosztami. Jednocze郾ie wielka cz窷 m這dego pokolenia Polaków w tej sytuacji jest pozbawiona  realnej mo磧iwo軼i wypracowania okresu zatrudnienia wymaganego przez ZUS dla mo磧iwo軼i skorzystania w przysz這軼i z emerytury. Dlatego proponujemy jako wprowadzenie do odpowiednich ustaw zmian polegaj帷ych na tym, 瞠 przedsi瑿iorstwo z segmentu MSP, które zdecyduje si na zatrudnienie osoby do 35 roku 篡cia na umow na czas nieokre郵ony w wymiarze ca貫go etatu i przez 5 lat umowy tej nie rozwi捫e (z wy陰czeniem tzw. "dyscyplinarki" lub likwidacji firmy) otrzymanie pa雟twowy bonus w postaci ponoszenia pe軟ych kosztów sk豉dek za zatrudnienie pracownika przez Skarb Pa雟twa przez okres 24 miesi璚y. Pracodawca za w tym okresie poniesie koszty wy陰cznie pensji. W ten sposób m這dzi Polacy b璠 mieli realn szans na zatrudnienie oraz m.in. na osi庵ni璚ie zdolno軼i kredytowej (np. w celu skredytowania w豉snego "M"). Dzi瘯i naszej inicjatywie równie  skorzystaj przedsi瑿iorcy, gdy b璠 mogli ograniczy koszty zatrudnienia. W dalszej perspektywie nap璠zi to koniunktur (popyt) i da realn szans na wzrost demograficzny w Polsce oraz zapewnienie emerytur tym m這dym Polakom, którym dzi lata konieczne do skorzystania z tego 鈍iadczenia po prostu ... up造waj na walce o zatrudnienie w ogóle ... Uwa瘸my, 瞠 鈔odki konieczne dla realizacji naszej inicjatywy powinny pochodzi w dalszej perspektywie z reformy administracyjnej, w której (w sytuacji 鈍iatowej recesji) powinno si zlikwidowa powiaty. Uwa瘸my te, 瞠 鈔odki potrzebne na realizacj tego projektu mo積a wygospodarowa inaczej rozk豉daj帷 ci篹ary bud瞠towe (obni瞠nie do minimum egzystencji emerytur dla setek tysi璚y funkcjonariuszy  MSW PRL  spod znaku UB/SB/MO czy "komunistycznego wymiaru sprawiedliwo軼i" z czasów PRL) czy wprowadzaj帷 podatek obrotowy dla marketów wielkopowierzchniowych (których wysyp spowodowa realny krach dla tysi璚y ma造ch, rodzinnych firm handlowych) ...


 
Po czwarte, wsparcie dla Rodzin.


Konfederacja Polski Niepodleg貫j – Obóz Patriotyczny opowiada si za zmianami w podstawie opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzi jest to zasadniczo suma dochodów z poszczególnych 廝óde przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatni ró積ic mi璠zy sum przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Mo磧iwe jest ich 陰czne opodatkowanie za po鈔ednictwem tzw. ilorazu ma鹵e雟kiego, przy spe軟ieniu m.in. nast瘼uj帷ych warunków:

- pozostawanie przez ca造 rok podatkowy w zwi您ku ma鹵e雟kim;

- pozostawanie w ci庵u ca貫go roku podatkowego we wspólno軼i maj徠kowej ma鹵e雟kiej (ograniczenie wspólno軼i nie spe軟ia tej przes豉nki);

- wspólne i w terminie z這瞠nie wniosku o 陰czne opodatkowanie;

- 瘸den z ma鹵onków (ani osoba samotnie wychowuj帷a dzieci) nie korzysta jednocze郾ie z opodatkowania na zasadach okre郵onych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne; niekorzystanie z opodatkowania pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej 19% stawk podatków.


KPN-OP opowiada si za zast徙ieniem tzw. „ilorazu ma鹵e雟kiego” proponowanym przez nas „ilorazem rodzinnym” dla osób korzystaj帷ych obecnie z najni窺zej stawki podatkowej.

De facto sprowadza si do radykalnego obni瞠nia ci篹arów podatkowych, które na這穎ne s na polskie Rodziny. Kumulacja dochodów Rodziny (osób samotnie wychowuj帷ych dzieci) powinna polega na sumowaniu dochodów ma鹵onków i doliczeniu dochodów ma這letnich dzieci, a nast瘼nie dzieleniu sumy dochodów przez ilo嗆 osób prowadz帷ych wspólne gospodarstwo domowe. Od tego powinien by obliczony podatek. Uwa瘸my, 瞠 wystarczaj帷 przes豉nk do skorzystania z tego rozwi您ania powinna by deklaracja sk豉dana w Urz璠zie Skarbowym o ilo軼i osób prowadz帷ych wspólne gospodarstwo domowe.
W ten sposób uwzgl璠niaj帷 ci篹ary finansowe, jakimi dotychczas obarczone s polskie Rodziny, które decyduj si na dziecko (-ci), damy impuls dla ich rozwoju. To szczególnie wa積e przy ni簑 demograficznym. Uwa瘸my, 瞠 w ten sposób, realnie pozostawimy w portfelu Rodziny wi璚ej 鈔odków finansowych.

Chcemy obni瞠nia stawki podatkowej do 17% i podwy窺zenia obecnej stawki 32% dla zarabiaj帷ych najwi璚ej do poziomu 34%. Uwa瘸my te, 瞠 kwota wolna powinna wynie嗆 6-krotno嗆 najni窺zego wynagrodzenia podawanego przez GUS.Równocze郾ie chcemy wspiera inicjatywy zmierzaj帷e do pe軟ego zwolnienia z podatku dochodowego emerytów i rencistów.


Po pi徠e, szczególny nacisk k豉dziemy na sytuacj mi璠zynarodow i opowiadamy si za zacie郾ieniem wspó逍racy w ramach tzw. Trójk徠a Wyszehradzkiego (realizacja fragmentu koncepcji Mi璠zymorza), szczególnie w sytuacji recesji tocz帷ej kraje UE. 

 
Opowiadamy si w sposób jasny za strategiczn wspó逍rac z Ukrain – nie zapominaj帷 równocze郾ie o krzywdach, których do鈍iadczyli Polacy w zwi您ku ze zbrodniami nacjonalistów ukrai雟kich z OUN/UPA w czasie ostatniej wojny 鈍iatowej. Domagamy si, by korzystaj帷 z uprawnie gwarantowanych przez Uni Europejsk  zosta造 ostatecznie za豉twione kwestie zwrotu maj徠ków Polakom i organizacj polonijnym na Zaolziu w Republice Czeskiej, na terenie Republiki Litwy oraz Niemiec, które zosta造 utracone w wyniku dzia豉 wojennych w latach 1939-45. W zdecydowany sposób dopominamy si o prawa polskiej mniejszo軼i narodowej w RFN gdzie mimo, 瞠 w ramach umowy z lat 90-tych sygnowanej osobi軼ie przez kanclerza Kohla niemieccy Polacy mieli posiada status „mniejszo軼i” – to do dzi nie jest realizowana w stosunkach polsko – niemieckich zasada wzajemno軼i. Jasno sprzeciwiamy si wrogiej polityce w豉dz litewskich w stosunku do naszych Rodaków, którzy od pokole zamieszkuj Wile雟zczyzn.


Wspomniany wy瞠j George Friedman stwierdzi w cytowanej ju rozmowie, 瞠 cyt.  „Europejczycy maj za sob setki lat wzajemnej nieufno軼i. Od drugiej wojny 鈍iatowej Europa w豉軼iwie by豉 okupowana: Wschód przez Sowietów, a Zachód by pod wp造wem Amerykanów. Dopiero od 1991 r. Europa cieszy si niezale積o軼i. Zatem ten pi瘯ny eksperyment trwa raptem 21 lat. Przez tak krótki czas nie mo瞠 znikn望 nieufno嗆. Co wi璚ej, Unia Europejska zosta豉 zaprojektowana w taki sposób, 瞠 ka盥y kraj ma nadziej, i to kto inny b璠zie ponosi koszty integracji”.  Opiniotwórczy ameryka雟ki politolog zauwa篡 dobitnie, 瞠 w豉軼iwe zmiany zachodzi造 w roku 1991, tj. w Polsce w zwi您ku z wyborami do Sejmu RP I kadencji. Oznacza to, 瞠 rzekome osi庵ni璚ia „okr庵貫go sto逝” by造 zmow w御kich elit, której pok這sie w dalszym ci庵u zbieramy poprzez kolejne afery i bezradno嗆 instytucji pa雟twowych prze瘸rtych funkcjonariuszami by貫go systemu totalitarnego.  Szanowni Panowie !


W zakresie spraw wewn皻rznych zapowiadamy, 瞠 b璠ziemy d捫y do ustawowego uznania UB/SB za organizacj zbrodnicz analogicznie do okre郵enia charakteru GESTAPO. St康 chcemy spowodowa, by funkcjonariusze UB/SB zostali dyscyplinarnie usuni璚i ze wszelkich funkcji publicznych (równie z policji, s康ów i prokuratur) na podstawie „utraty zaufania do pracownika”, a ich uposa瞠nia emerytalne zosta造 zredukowane do podstawy minimum egzystencji. W豉dze centralne nie mog tolerowa sytuacji, w której eksUBcy/eksSBcy korzystaj z zalet ustroju demokratycznego, który by przez nich zwalczany. Chcemy wprowadzenia „豉w przysi璕造ch” w s康ach na wzór ameryka雟ki, by s璠ziowie realizowali poj璚ie sprawiedliwo軼i spo貫cznej. Proponujemy zmian charakteru immunitetu parlamentarnego na tzw. zwi您any, t.j. mo磧iwo軼i odwo豉nia pos豉 / senatora RP w drodze referendum. Liczymy na ustalenie standardów europejskich w polskim systemie zabezpieczenia spo貫cznego - minimalne zasi趾i dla samotnych matek i bezrobotnych musz nawi您ywa do standardów europejskich, czyli stanowi 45% 鈔edniego wynagrodzenia podawanego przez GUS, co wynika z odpowiednich konwencji Mi璠zynarodowej Organizacji Pracy (nr 102 z 1952 r. i nr 168 z 1988 r.), które w ca這軼i powinna ratyfikowa Polska. W zwi您ku z kryzysem gospodarczym opowiadamy si za wstrzymaniem prywatyzacji (dochody nie mog pokrywa bie膨cej dziury bud瞠towej), gdy to nie forma w豉sno軼i, ale efektywne zarz康zanie jest warunkiem sukcesu na rynku – przyk豉dy – liczne firmy pa雟twowe np. we Francji (France Telecom) i Finlandii (Nokia) s w豉sno軼i pa雟twow, a do tego potentatami w swoich bran瘸ch - dzi瘯i efektywnemu zarz康zaniu. Chcemy doprowadzi do obni瞠nia akcyzy na paliwo tak, aby cena 1 litra benzyny 95 lub diesla oscylowa豉 na poziomie 3,5 z. Uznajemy za priorytet zablokowanie pomysów Platformy Obywatelskiej zmierzaj帷ych do urynkowienia czynszów mieszka komunalnych (ok. 350% podwy磬i wg propozycji rz康u D. Tuska). Domagamy si obni瞠nia ci篹arów podatkowych na這穎nych na tzw. ma貫 i 鈔ednie przedsi瑿iorstwa. Chcemy, by „wakacje” w zatrudnianiu na umowy kodeksowe zosta造 natychmiast zako鎍zone i zast徙ione preferencjami dla MSP (zawieszenie cz窷ci obowi您kowych sk豉dek), które zdecyduj si zaoferowa potencjalnemu pracownikowi umow na czas okre郵ony b康 nieokre郵ony. Chcemy realnego wsparcia dla budownictwa socjalnego i zagwarantowania preferencji dla polskich firm budowlanych, które wykonuj projekty infrastrukturalne. Liczymy na zwi瘯szenie uprawnie Senatu RP. To tylko ma豉 dawka propozycji Konfederacji. Trzeba równie wskaza, 瞠 b璠ziemy d捫yli równie do przywrócenia bezwzgl璠nej karalno軼i za posiadanie tzw. „nieznacznej ilo軼i narkotyków”. Doprowadzimy do wprowadzenia pe軟ej odpowiedzialno軼i finansowej urz璠ników za chybione decyzje. Chcemy, by zamiast Narodowego Funduszu Zdrowia to Ministerstwo Zdrowia mia這 rzeczywisty g這s rozstrzygaj帷y w czasie sporu chorego z NFZ i prowadzi這 finansowanie  projektów leczniczych u豉twiaj帷ych dost瘼 do nowoczesnego leczenia - w tym leków, np. w leczeniu stwardnienia rozsianego czy cukrzycy. Od lat proponujemy te odpis podatkowy wzorem OPP jako 廝ód這 finansowania partii politycznych i zmian systemu dzielenia mandatów parlamentarnych na metod Hagenbacha- Bischoffa je郵i zostanie utrzymany system proporcjonalny w wyborach do Sejmu RP.


Szanowni Panowie !


Konfederacja liczy na ustosunkowanie si do naszych propozycji. 

 


Z powa瘸niem


Przewodnicz帷y KPN-OP
(-) Adam S這mkaPodziel się
oceń
1
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Adam S這mka ujawni kolejnych dyspozycyjnych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwo軼i

poniedzia貫k, 24 wrze郾ia 2012 16:08

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGΒJ

Obóz Patriotyczny

 

Biuro Prasowe

 

 

Warszawa, 24 wrze郾ia 2012 r.; godz. 15:30

 

 

 

Adam S這mka ujawni kolejnych dyspozycyjnych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwo軼i

 

 

Biuro Prasowe KPN-OP informuje, 瞠 20 wrze郾ia br. S康 Apelacyjny w Warszawie zas康zi na rzecz lidera Konfederacji 10 tys. z oraz obj掖 nadzorem post瘼owania prowadzone przez S康 Okr璕owym w Warszawie (znany ze sprawy p-ko Kiszczakowi, Jaruzelskiemu i innym komunistycznym zbrodniarzom) w zwi您ku z jaskrawym naruszeniem przez ten s康 konstytucyjnych praw obywatelskich. Adam S這mka wskaza te na powa積e zastrze瞠nia wobec SSO Wojciecha Ma趾a (rzecznika prasowego SO w Warszawie) w zwi您ku ze zbli瘸j帷ym si sporem przed warszawskim s康em z szefem Krajowej Rady Prokuratury Edwardem Zalewskim. 

 

 

Wed逝g S康u Apelacyjnego w Warszawie – który uzna argumenty Adama S這mki - sprawa zado嗆uczynienia za represje w czasach PRL stosowane wobec Adama S這mki jest prosta i s康 okr璕owy móg j rozstrzygn望 na jednym posiedzeniu. Jak podkre郵a Przewodnicz帷y Wydzia逝 Karnego S康u Apelacyjnego s璠zia Jerzy Leder nie b璠zie tolerowane dotychczasowe zachowanie s璠ziów Sadu Okr璕owego w Warszawie - zw豉szcza w odniesieniu do osób represjonowanych w czasach PRL. Zaznaczy, 瞠 S這mka, zas逝篡 swoj postaw, 篡ciem, kultur osobist i prawn wypowiedzi na to, aby jego sprawa by豉 rozpoznana niezw這cznie, z poszanowaniem praw osoby wielokrotnie pokrzywdzonej za dzia豉lno嗆 na rzecz demokratycznej i niepodleg貫j Polski. Czteroletni zw這k w rozpatrzeniu sprawy uznano za nieuzasadnion i niezrozumia陰.

 

WIDEO:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZBY2tljHKrU&feature=youtu.be

 

W czasie wy瞠j wspomnianej rozprawy 20 wrze郾ia br. ujawniono zarz康zenie SSO Wojciecha Ma趾a – rzecznika prasowego S康u Okr璕owego w Warszawie – który wbrew jednoznacznej uchwale S康u Najwy窺zego (KZP 26/11) wy陰czy jawno嗆 rozprawy przed rozpocz璚iem rozprawy czym zastosowa w praktyce standardy bia這ruskie (zarz康zenie w za陰czeniu).

 

 

Lider KPN-OP Adam S這mka swoim protestem ze stycznia br. w sprawie bezkarno軼i komunistycznych zbrodniarzy z WRON i publicznym wskazaniem na istnienie sitwy parali簑j帷ej wymiar sprawiedliwo軼i wskaza imiennie przyk豉dy funkcjonariuszy pa雟twowych, którzy zas造n瘭i ze swojej dyspozycyjno軼i. Po 10 miesi帷ach od jego protestu istnienie sitwy potwierdzi minister Jaros豉w Gowin.

 

 

Bowiem ten sam S康 Okr璕owy w Warszawie b璠zie prowadzi spraw z powództwa szefa Krajowej Rady Prokuratury Edwarda Zalewskiego przeciwko Adamowi S這mce o rzekome naruszenie jego dóbr osobistych (sygn. akt XXVC 604/12). Pozwany po swoim prote軼ie ze stycznia 2012 r. w sprawie bezkarno軼i zbrodniarzy komunistycznych wielokrotnie twierdzi, 瞠 istnieje w ramach wymiaru sprawiedliwo軼i III RP sitwa o rodowodzie maj帷ym pocz徠ek w PRL, która uniemo磧iwia prawid這we funkcjonowanie s康ownictwa, prokuratury i policji. Po kilku miesi帷ach od protestu lidera Konfederacji minister Jaros豉w Gowin stwierdza wprost, 瞠 "ma w nosie liter przepisów", a pa雟two powinno sta "na stra篡 interesów obywateli, a nie interesów sitwy tworzonej przez cz窷 鈔odowisk prawniczych". Cho minister sprawiedliwo軼i wycofa si z wypowiedzianych sów – to podtrzyma ich sens.

 

Wed逝g ustale red. Bertolda Kittela i red. Jaros豉wa Jabrzyka z TVN Zalewski uko鎍zy studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc豉wskiego. Odby aplikacj prokuratorsk w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy. Od 1983 pracowa jako asesor, w 1984 zosta prokuratorem w tej jednostce. Zg這si swoj kandydatur do partii komunistycznej w 1984 roku, w 1986 by cz這nkiem PZPR, a od 1987 roku by w egzekutywie podstawowej organizacji partyjnej przy prokuraturze wojewódzkiej w Legnicy. A to by這 miejsce zarezerwowane wy陰cznie dla aktywistów partyjnych. W Legnicy w latach PRL stacjonowa豉 armia ZSRR oraz dowództwo grupy operacyjnej tej armii.

 

Z ustale dziennikarzy 郵edczych TVN wynika, 瞠 w po這wie lat 80. Zalewski wyda zgod oficerowi SB, na przes逝chanie aresztowanego opozycjonisty. Chodzi這 o Stanis豉wa 好iega, lidera podziemnej „Solidarno嗆” w Lubinie. W czasach PRL by on prze郵adowany przez S逝瘺 Bezpiecze雟twa, wielokrotnie aresztowany, zatrzymywany i pobity. Oficer SB, któremu Zalewski pozwoli na przes逝chanie opozycjonisty to Zbigniew G., okryty wyj徠kowo z陰 s豉w. Obecnie przebywa prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych, jego dzia豉lno嗆 badaj prokuratorzy z IPN.

 

Zalewski znalaz si w Krajowej Radzie Prokuratury z nominacji prezydenckiej.

 

Wracaj帷 do matecznika szefa KRP Edwarda Zalewskiego. By mo瞠 przypadkowo - to w tym mie軼ie prokuratura doprowadzi豉 do procesu dwóch policjantów: Tomasza Kleina i Jaros豉wa J. z KMP w Legnicy. Wa積ym jest fakt, 瞠 obaj funkcjonariusze próbowali walczy w ramach wewn皻rznych procedur policji z przest瘼czym procederem, który wed逝g nich – co og這sili w programie PA垶TWO W PA垶TWIE” - sprowadza si do informowania grup przest瘼czych trudni帷ych si kradzie瘸mi samochodów o spodziewanych „nalotach” policyjnych. Tomasz Klein w interesie policji i wymiaru sprawiedliwo軼i chcia nawet spraw osobi軼ie przedstawi komendantowi gównemu – niestety obaj protestuj帷y funkcjonariusze trafili na mocy decyzji prokuratora do aresztu i przedstawiono im sfingowane zarzuty. Po blisko pi璚iu latach Tomasz Klein zosta oczyszczony z wszystkich zarzutów, a jego kolega czeka na wznowienie procesu. Bowiem zosta skazany za pomocnictwo w przest瘼stwie, którego wida nie by這. Istnia這 tylko w legnickiej prokuraturze.


Zachodzi dlatego pytanie co zrobi szef Krajowej Rady Prokuratury Edward Zalewski, aby doprowadzi do dyscyplinarnego post瘼owania wobec prokuratorów z Legnicy, którzy „kr璚ili" spraw Tomasza Kleina i Jaros豉wa J.? Czy podj掖 jakie kroki? Mo瞠 broni niezale積o軼i prokuratury w Legnicy za cen krzywdy niszczonych funkcjonariuszy?

 

Przedstawiony przyk豉d wskazuje, 瞠 Krajowa Rada Prokuratury jest cia貫m zb璠nym.

 

 

KPN-Obóz Patriotyczny apeluje do ministra sprawiedliwo軼i Jaros豉wa Gowina o poci庵ni璚ie do odpowiedzialno軼i dyscyplinarnej SSO Wojciecha Ma趾a przed pocz徠kiem procesu Zalewski – S這mka. 

Biuro Prasowe KPN-OP

 

 

 

************

Wniosek A. S這mki opisuj帷y kulisy przest瘼czych praktyk obecnego s康ownictwa – jest udost瘼niony na stronie:

http://grabie.salon24.pl/431804,sprawa-adama-slomki

 

Ca這嗆 rozprawy /45 minut/ przed S康em Apelacyjnym i dobitne przemówienie A.S這mki: znajduje si na:

 

http://www.youtube.com/user/wolnyczyn?feature=results_main

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Jutro kolejny spaktkularny proces z udzia貫m Adama S這mki

鈔oda, 19 wrze郾ia 2012 18:44

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGΒJ

Obóz Patriotyczny

Biuro Prasowe

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszamy na spraw przewodnicz帷ego Konfederacji Adama S這mki w dniu 20 wrze郾ia 2012 /CZWARTEK/ godz. 10.00, sala 3 w S康zie Apelacyjnym w Warszawie przy  Pl. Krasi雟kich.

 

Sprawa dotyczy:


- aresztowania go w S康zie Okr璕owym w Warszawie za protest wobec bezkarno軼i tow. gen. Jaruzelskiego;


- utajnienia, czyli nie wpuszczenia w styczniu br. dziennikarzy i rodziny  na rozpraw Adama S這mki dot. przest瘼czych dzia豉 S康u wobec liderów KPN w Stanie Wojennym.

 

Przewodnicz帷y A. S這mka ujawni dokumenty ods豉niaj帷e kulisy obecnych bezprawnych dzia豉 s璠ziów S康u Okr璕owego w Warszawie [w szczególno軼i rzecznika prasowego s康u  Wojciecha Ma趾a].

 

Za Biuro Prasowe KPN

(-) Ireneusz Wola雟ki

 

Warszawa, 19 wrze郾ia 2012

 

Orzeczenie S康u Apelacyjnego - stwierdzenie nielegalnych dzia豉 (wideo)

 

Pe軟y przebieg rozprawy (wideo 48 min)

 

Adam S這mka - wywiad po orzeczeniu (2 min)

 

**************

NIELEGALNE ZARZ.ZENIE S犵ZIEGO WOJCIECHA MAΘA

(jawno嗆 rozprawy) sprzeczne z uchwa陰 S康u Najwy窺zego I KZP 26/11 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

17 wrze郾ia - otwarcie wystawy pakt Hitler - Stalin !

poniedzia貫k, 17 wrze郾ia 2012 8:48

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGΒJ
Obóz Patriotyczny

Biuro PrasoweKatowice, 16 wrze郾ia 2012 r.

 

ZAPROSZENIE

 
Zapraszamy w dniu 17 wrze郾ia 2012 /poniedzia貫k/ godz. 16.00

w rocznic napa軼i wojsk ZSRR na Polsk na

 
otwarcie wystawy po鈍i璚onej skutkom paktu Hitler-Stalin


oraz  zamordowaniu przez Niemców dnia 17 wrze郾ia  1939 r.harcerzy 郵御kich,
które nast徙i pod pomnikiem „wdzi璚zno軼i” okupantom sowieckim

na pl. Wolno軼i w Katowicach.

 
Za Biuro Prasowe KPN

(-) Ireneusz Wola雟ki

 

 


 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Skandal - opolski s康 legalizuje separatyst闚 郵御kich!

sobota, 08 wrze郾ia 2012 9:01

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGΒJ
Obóz Patriotyczny

Biuro PrasoweKatowice, 8 wrze郾ia 2012 r., 9:30Skandal - opolski s康 legalizuje separatystów 郵御kich!

 

Konfederacja Polski Niepodleg貫j – Obóz Patriotyczny wyra瘸 g喚bokie zaniepokojenie decyzj opolskiego S康u Okr璕owego, który wbrew zasadzie unitarnego charakteru Polski  i w jej imieniu - legalizuje istnienie Stowarzyszenia Osób „Narodowo軼i 奸御kiej”.


Naszym zdaniem takie dzia豉nia stoj w sprzeczno軼i z polsk racj stanu. Przypominamy, 瞠 samorz康ow koalicj separatystów 郵御kich (RA) z Platform Obywatelsk krytykowa kilkukrotnie prezydent Bronis豉w Komorowski, a wniosek o delegalizacj Ruchu Autonomii 奸御ka z這篡 ponad rok temu Przewodnicz帷y Konfederacji Adam S這mka.

 

Nie uznajemy argumentów wynikaj帷ych z decyzji Platformy Obywatelskiej o umo磧iwieniu deklarowania w czasie Narodowego Spisu Powszechnego przynale積o軼i do nieistniej帷ej „narodowo軼i 郵御kiej”, ani zapewnie organizacji separatystów o potrzebie istnienia zrzesze nieistniej帷ych narodowo軼i w celu wspierania przez nie elementów kultury danego regionu Polski.

 

Pami皻amy wk豉d 奸您aków w odzyskanie przez Polsk niepodleg這軼i oraz wk豉d w obalenie systemu totalitarnego. Nie chodzi nam równie o celowe zbicie 奸您aków z Niemcami a o dosy 鈍iadomy wybór cz窷ci 奸您aków, którzy realizuj cele polityki niemieckiej preferowane przez Erik Steinbach. Przypominamy, 瞠 HAKATA – Deutscher Ostmarkenverein (Niemiecki Zwi您ek Marchii Wschodniej), za這穎ny w Poznaniu (1894-1934 r.) w swoim statucie u篡wa eufemizmów w rodzaju: „umacnianie i zrzeszanie niemczyzny na kresach wschodnich zamieszkanych przez ludno嗆 polsk poprzez podniesienie i wzmacnianie niemieckiego poczucia narodowego”. Deklarujemy równocze郾ie swoje wsparcie dla rozwijania kultury regionalnej oraz gwar, których u篡waj Polacy w ró積ych regionach Polski.

 

O germanizacji statut HAKATY nie wspomina.  Przypominamy, 瞠 emigranci ze 奸御ka za這篡li w Stanach Zjednoczonych wioski: Panna Maria, Cz瘰tochowa czy Ko軼iuszko, które by造 wyrazem przywi您ania 奸您aków do polsko軼i.


Uwa瘸my, 瞠 decyzja opolskiego S康u Okr璕owego szkodzi 篡wotnym interesom Polski i wskazuje, 瞠 instytucje pa雟twa polskiego trac instynkt samozachowawczy. 


Konfederacja podejmie odpowiednie dzia豉nia w celu rozwa瞠nia mo磧iwo軼i uchylenia orzeczenia opolskiego S康u Okr璕owego w sprawie Stowarzyszenia Osób „Narodowo軼i 奸御kiej”.BP KPN-OP

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zdj璚ia w galeriach.


wtorek, 17 pa寮ziernika 2017

Licznik odwiedzin:  1 704 336  

Statystyki

Odwiedziny: 1704336
Galerie
  • liczba zdj耩: 154
Bloog istnieje od: 4081 dni

Notka ...

Adam S這mka
jest jednym z najmniej realnie znanych polskich polityk闚 鈔edniego pokolenia. Urodzi si w 1964 roku. Uko鎍zy Wy窺z Szko喚 Pedagogiczn w Cz瘰tochowie. By pos貫m na Sejm RP w latach 1991 - 2001.

By造 polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu (3 kadencje), by造 cz這nek Komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, by造 cz這nek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. 皋na Beata. Hobby: szachy, turystyka g鏎ska, komputery.

Obecnie Przewodnicz帷y KPN-Ob霩 Patriotyczny.

Subskrypcja

Wpisz sw鎩 adres e-mail aby otrzymywa info o nowym wpisie: